Rijkssubsidie voor mobiliteitsmaatregelen Reevedelta

Rijkssubsidie voor mobiliteitsmaatregelen Reevedelta

Gemeente, Nieuws, Politiek 0 Comment

Investering moet bijdragen aan versnelling woningbouw

De Rijksoverheid geeft gemeente Kampen een subsidie van 13,6 miljoen om de ontwikkeling van de gebiedsvisie Reevedelta te versnellen. Hiermee kan een mobiliteitshub ontwikkeld worden bij station Kampen-Zuid plus fietstunnels, fietspaden en geluidswerende voorzieningen als onderdeel van gebiedsvisie Reevedelta. De conceptvisie werd eerder dit jaar vrijgegeven, de definitieve gebiedsvisie laat nog even op zich wachten.

Mobiliteit
De gemeente acht de ontwikkeling van Reevedelta voor Kampen cruciaal om de doelstellingen voor versnelling van de woningbouw te realiseren. Ze wil huidige en nieuwe inwoners van Reevedelta stimuleren voor dagelijks vervoer vaker gebruik te maken van fiets, openbaar vervoer en deelvervoer als aantrekkelijk alternatief voor de auto.
Zo mogelijk al in 2025 of 2026 wil de gemeente starten met versterking van station Kampen-Zuid als regionaal overstappunt voor reizigers oftewel als mobiliteitshub. Dan gaat het om toegankelijke haltes, goede fietsvoorzieningen, deelauto’s en -fietsen maar ook om een aansprekende voorziening als ‘park & go’. Dit laatste is gericht op reizigers die overstappen van auto op trein of bus.

Maatregelen
Tevens is het de bedoeling om twee fietstunnels te realiseren en nieuwe doorgaande fietspaden: een tunnel onder de Niersallee en onder de Europa-allee ter hoogte van de Hendrik Zwartallee. Met name de tunnel tussen het Stationskwartier en het toekomstige Venekwartier is gewenst voor een goede en veilige bereikbaarheid voor voetgangers en fietsers van station en belendend winkelcentrum.
Daarnaast zijn er geluidswerende voorzieningen gewenst zoals een geluidsscherm langs het spoor tussen de Niersallee en het Reevediep. Al deze voorgestelde maatregelen worden de komende maanden verwerkt in de definitieve Gebiedsvisie Reevedelta en de bijbehorende business case. Ze worden pas concreet uitgewerkt als onderdeel van de verdere planontwikkeling na een akkoord van de gemeenteraad.

Ex-wethouder Holtland onderweg naar de opening van een fietspad in de Reevedelta.

Gebiedsvisie
De concept Gebiedsvisie is in mei door het college vrijgegeven (zie onderaan) voor de dialoogronde die tot deze maand duurde. De reacties van inwoners en belanghebbenden worden nu verwerkt in de definitieve Gebiedsvisie. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in maart 2023 een besluit over de Gebiedsvisie en de benodigde investeringen.
De totale investering in de mobiliteitsmaatregelen zijn geraamd op 23 miljoen Euro. Vanuit het project staat nog de vraag open naar cofinanciering van 9,4 miljoen Euro. Besluitvorming hierover maakt onderdeel uit van de Gebiedsvisie Reevedelta die voorzien is in het voorjaar 2023. De eerste miljoenen zijn binnen dankzij de ministeries van BZK en I&W en de door hen toegekende subsidie. Met het geld hoopt de gemeente tijdig de benodigde infrastructuur te verbeteren voor de bouw van om en nabij drieduizend nieuwe woningen in de Reevedelta.

Zie ook:
Gemeente Kampen wil natuur opofferen voor ’Vinexwijk’ (conceptvisie Reevedelta)
Groen licht voor Reevedorp (treurgedicht – 2019)
Raad van State gelast nader onderzoek Reevediep en dorp Reeve (2018)
Kamper bevolking neemt slechts gering toe (2018)

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x