ROVA legt focus op kwaliteit grondstoffen en beheer buitenruimte

ROVA legt focus op kwaliteit grondstoffen en beheer buitenruimte

Nieuws, Regionaal 0 Comment

Afvalverwerker zet huidige koers voort

In haar jaarverslag laat afvalverwerker ROVA weten de huidige koers voort te zetten waarin de belangrijke pijlers de circulaire ambities voor afval en grondstoffen zijn als ook de continue kennisontwikkeling en de positionering als strategische partner in beheer en onderhoud van de buitenruimte.

Thema’s
In 2019 heeft 82% van de ROVA-gemeenten de landelijke afvalscheidingsdoelstellingen voor 2020 al behaald. Naast verminderen van restafval is via het programma #Terugwinnaars met gemeenten en inwoners gewerkt aan betere kwaliteit van grondstoffen. Andere belangrijke thema’s waren de verwaarding van grondstoffen via de grondstoffenalliantie CirkelWaarde en de noodzakelijke herziening van de regie over de PMD-keten.

Zorgen
Over de externe kostenontwikkelingen, die doorwerken op de lasten voor gemeenten en hun inwoners, bestaan zorgen. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van de Rijksbelasting op het verbranden van afval als ook de dalende opbrengsten en hogere recyclingkosten voor grondstofstromen als papier, textiel en plastics. Dit alles dwingt tot meer dan gebruikelijke scherpte in de eigen bedrijfsvoering. ROVA sloot 2019 af met een positief resultaat dat ongeveer gelijk was aan het resultaat over 2018.

Met Kompaan geeft ROVA invulling aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een perspectief te bieden.

Focus
Afgelopen jaren werkten ROVA en haar gemeenten consequent aan het terugdringen van de hoeveelheid restafval en betere grondstoffenscheiding. Kampen zou hier goed op scoren. Ondanks de mooie resultaten ziet ROVA nog steeds voldoende mogelijkheden het verbeteren van de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen voor hoogwaardige recycling. Dit is een speerpunt.
In het vorig jaar geïntroduceerde programma #Terugwinnaars wordt samen met de gemeentes gewerkt aan vergroting van inzicht in herkomst en oorzaak van vervuiling, aan bewustwording bij inwoners en waar nodig aan toezicht en handhaving.

Grondstoffen
Samenwerking in de branche vindt ROVA, naar eigen zeggen, belangrijk om te kunnen blijven innoveren en zo nieuwe, circulaire toepassingen te vinden voor ingezamelde grondstoffen. Hiervoor is veel onderzoek en kennis nodig.
Daarom heeft ROVA de krachten gebundeld met branchegenoten Circulus-Berkel en Afvalverwijdering Utrecht (AVU) in de grondstoffenalliantie CirkelWaarde. Hier wordt gezamenlijk gewerkt aan een betere benutting van ingezamelde grondstoffen.

Zie ook:
ROVA wil ”van waarde” zijn (video)
Wethouder geeft startsein Week van Mooi Schoon

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline terugkoppelingen
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x