”Luisterend oor” gemeente Kampen blijft

”Luisterend oor” gemeente Kampen blijft

Gemeente, Nieuws 0 Comment

Inzet Sociaal Ombudsvrouw verlengd en uitgebreid

Met vragen en zorgen over hun gemeente kunnen Kampenaren terecht bij de Sociaal Ombudsvrouw. Die functie werd in 2016 voor de gemeente in het leven geroepen voor twee jaar. De gemeenteraad heeft ingestemd met een verlenging van deze periode met nog eens twee jaar. Volgens wethouder Van der Sluis heeft Callista Bos haar meerwaarde bewezen. In Kampen heeft Bos de functie de afgelopen twee jaar ingevuld en zij vervolgt dat de komende twee jaar.

Functie
De Sociaal Ombudsvrouw biedt een luisterend oor, onderzoekt de situatie, bemiddelt en geeft onafhankelijk advies. Samen met inwoner(s) en gemeente gaat Callista Bos op zoek naar oplossingen. Het is niet de bedoeling om bij haar een bezwaar in te dienen tegen een besluit van de gemeente want daarvoor bestaat de gemeentelijke bezwaarprocedure.
De ombudsvrouw stelt elk half jaar een rapportage op die ze aanbiedt aan het college en de gemeenteraad aan. Bij haar aanstelling in 2016 zou twee jaar later gekeken worden of de functie voortgang krijgt of zou ophouden.

Verlenging
In de laatste gemeenteraadsvergadering van vorig jaar werd unaniem besloten om de periode van haar functioneren te verlengen. In haar rapportage over de eerste helft van 2018 heeft Bos een aantal aanbevelingen gedaan. Naar aanleiding daarvan onderneemt gemeente Kampen actie.
Volgens wethouder Van der Sluis biedt de Sociaal Ombudsvrouw ”een mooie aanvulling op de mogelijkheden die de gemeente biedt”. Hij vervolgt dat ”de ombudsvrouw voor inwoners extra ondersteuning kan zijn. Zeker als het contact met de gemeente niet optimaal of duidelijk verloopt.”

Sociaal Ombudsvrouw

Uitbreiding
De gemeenteraad stemde ook in met een uitbreiding naar invulling van de functie voor zes uur per week. In 2016 is begroot dat zij vier uur per werk ging werken terwijl de praktijk uitwijst dat ze zes uur per week kwijt is aan luisteren en handelen voor Kampenaren.
De functie blijft ondergebracht bij Zorgbelang Overijssel. Dit platform werd in 1986 opgericht en vormt de spreekbuis de belangenbehartiging van patiënten en patiëntenverenigingen. Vijf jaar geleden maakte de organisatie uit Hengelo de omslag van subsidie-afhankelijk naar marktgericht non-profit.

Communicatie
Eén van de sterke verbeterpunten voor gemeente Kampen bleek de communicatie met haar inwoners te zijn. De aanbevelingen van de ombudsvrouw volgend, zijn medewerkers getraind in het werken met de ”omgekeerde toets” om echt goed te kijken naar behoeftes, maatwerk te leveren en een passende oplossing bij de vraag zoeken.
Gemeente Kampen regelt, samen met andere organisaties, zorg en ondersteuning voor haar inwoners – zoveel mogelijk dichtbij en op maat. Voor wie daarover vragen of klachten heeft en geen luisterend oor bij ambtenaren of bestuurders vindt, kan daarvoor weer de komende twee jaar terecht bij ombudsvrouw Bos.

Sociaal Ombudsvrouw Callista Bos

De Sociaal Ombudsvrouw is bereikbaar via:
• telefoon (074-2913597)
• e-mail (OmbudsvrouwKampen@Zorgbelang-Overijssel.nl)
• website (www.Zorgbelang-Overijssel.nl)

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op

Back to Top