Gemeenteraad stelt kaders vast dorpsvernieuwing IJsselmuiden

Gemeenteraad stelt kaders vast dorpsvernieuwing IJsselmuiden

Gemeente, Kerk, Nieuws 0 Comment

Sonnenbergkwartier één van de uit te werken deelgebieden

Met de vaststelling van het rapport Dorpsvernieuwing IJsselmuiden heeft de Kamper gemeenteraad in april het vertrekpunt bepaald voor de uitwerking van meerdere deellocaties in de kern van IJsselmuiden. Daaronder valt het Sonnenbergkwartier waar de manege plaats maakt voor woningen en een kerk. Of nog meer woningen.

Gebiedsontwikkeling
In genoemd rapport worden de visie en de randvoorwaarden beschreven voor de dorpsvernieuwing c.q. -uitbreiding. Na de gemeenteraadsvergadering op 23 april komt de gemeente deze week pas met een persbericht. Daarin komt wethouder Holtland aan het woord. Hij is blij met de stap naar nieuwe woningen in het Sonnenbergkwartier ”nu er bijna geen kavel meer vrij is in de nieuwe woonwijk Het Meer”.
IJsselmuiden heeft behoefte aan woningen, aldus de gemeente, en zij wil het Sonnenbergkwartier ontwikkelen met huur- en koopwoningen. Het CDA vreesde voor het dorpse karakter van IJsselmuiden maar volgens Holtland zullen ”bestaande bebouwing en nieuwbouw goed op elkaar afgestemd worden.”

Sonnenbergkwartier
Het Sonnenbergkwartier is centraal in IJsselmuiden gelegen en beslaat grofweg het gebied vanaf Sonnenberch tot en met de Drostenstraat. In 2012 werd in dit kwartier het Kulturhus Sonnenburgh gerealiseerd waarin Bibliotheek Kampen een dependance heeft. In de planuitwerking wordt onderzocht of uitbreiding van het Kulturhus in combinatie met woningbouw mogelijk is op de voormalige woonwagenlocatie.
Omwonenden worden betrokken bij de planvorming, stelt de gemeente. Het voornemen is om na de zomer een eerste participatiemoment te organiseren.

In het Sonnenbergkwarter werd in 2012 het Kulturhus gerealiseerd.

Voedselbank
De plannen hebben ook gevolgen voor de maatschappelijke voorzieningen aan de Zandbergstraat. Ondanks de toezegging van het college een alternatieve locatie te zoeken voor onder andere de Voedselbank, wilden de fracties van PvdA, GL en CU wethouder Holtland hiertoe dwingen met een amendement.
Het CDA wees op het overbodige karakter en het scheppen van een resultaatverplichting met mogelijke financiële gevolgen voor de gemeente. Desalniettemin werd het amendement aangenomen. Er zal dus eerst een alternatieve locatie voor de organisaties gevonden moeten worden voordat de bouwplannen verder uitgerold kunnen worden.

Kerkgebouw
In januari sloot de gemeente een intentieovereenkomst af met vertegenwoordigers van de Hersteld Hervormde Gemeente over de bouw van een nieuwe, grote kerk op het terrein. In de huidige coronacrisis is een goed overleg met de kerkgemeenteleden over de plannen lastig. Daarom heeft de kerkgemeente uitstel gekregen van de burgerlijke gemeente.
De kerk moet vòòr 1 oktober besluiten de benodigde gronden te kopen. Anders wordt de daarvoor gereserveerde plek, voortvloeiend uit in het verleden gedane toezeggingen, alsnog met woningen opgevuld.

Zie ook:
Weggeefschuur heropend op nieuwe locatie

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline terugkoppelingen
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x