Volgende stappen op weg naar kloppend Groen Hart

Volgende stappen op weg naar kloppend Groen Hart

Natuur, Nieuws 0 Comment

Ontwikkelingen en ambities op tafel tijdens publieksbijeenkomst


Aan de rand van het Groene Hart vond afgelopen week opnieuw een bijeenkomst plaats over het Groene Hart. Bewoners bespraken in ’t Ukien samen met gemeente de stand van zaken in het proces dat een paar jaar geleden is opgestart om te komen tot een kloppend Groen Hart van gemeente Kampen oftewel een Stadspark voor alle inwoners en betrokken verenigingen.

Na eerdere bijeenkomsten (zie onderaan) was nu cultureel jongerencentrum ’t Ukien (officieel omgedoopt tot MFC Korteweg) plaats van samenkomst. Op het podium hadden plaats genomen projectwethouder Geert Meijering, onafhankelijk landschapsarchitecte Hanneke Toes, coördinerend ambtenaar namens de gemeente Rick Jager en Eelco Last als vertegenwoordiger namens de verenigingen in het Stadspark, waarvan ook veel leden in de zaal zaten. Gespreksleider Poem ter Mors gaf aan deze avond kaders te willen stellen en stappen te willen maken. Meijering lichtte toe dat de mening van de aanwezigen, waaronder slechts een enkele nergens aan gebonden burger, zwaar gewogen zal worden door het College van B&W maar dat die uiteindelijk beslist: ”Het is geen referendum.”

Voedselbosfietskarpresentatie

Vier stellingen werden ter sprake gebracht:
• Het Groene Hart wordt autoluw
• Het Groene Hart moet zo natuurlijk mogelijk worden ingericht
• Het Groene Hart is er voor alle inwoners van Kampen
• De gevestigde organisaties in het GH bepalen mede het karakter van het GH.

Sinds de vorige bijeenkomst is het nieuwe zwembad verschenen en wordt er volop gediscussieerd over wat te doen met het oude zwembad. Op dit moment wordt die ruimte anti-kraak bewoond en dankbaar gebruikt door het Hanzedagenproject ”Scheepje op houten golven”. In de gemeenteraad is eerder besloten dat het terrein van het oude zwembad straks terug wordt gegeven aan het Groene Hart. Daarmee kan bijvoorbeeld kinderboerderij Cantecleer gecompenseerd worden voor haar aan het nieuwe zwembad verloren grond en/of kan ze daar het door beheerder Hanjo IJkhout vurig bepleitte Voedselbos gaan opzetten. Bij de vorige vergadering had hij op de bakfiets wat producten meegenomen (foto hierboven).

Parkgarageschets

Er kwamen veel meningen en ideeën op tafel, waaronder dat van een ondergrondse parkeergarage (illustratie hierboven). Rick Jager maakte volop aantekeningen. Hij merkte op dat er in het verleden een visie door de gemeenteraad is vastgesteld. Eén aanwezige in de zaal merkte daarop op dat er een discrepantie zit tussen de uitgangspunten van een kloppend Groen Hart en de raadsvisie. Vanuit de zaal gaf Johan Witteveen, fractievoorzitter van de ChristenUnie, aan dat het niet mee zal vallen voor de politiek om een besluit te nemen: ”Iedereen wil wat anders en een Collegebesluit zal nooit iedereen tevreden kunnen stellen.” Dat College maakt eerst een voorstel voor de gemeenteraad, op basis van de uitkomsten van deze avond en eerder verzamelde informatie, en dan volgen er nog ontwerp- en schetsavonden met initiatiefnemers en betrokkenen. Allereerst vergadert volgende week de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling over de vele plannen en ideeën die zijn geopperd voor (het terrein van) het oude zwembad waarna dat in de gemeenteraadsvergadering van 8 juni aanstaande besproken wordt. Het Stadspark zal nog lang de gemoederen bezig houden, van burgers tot verenigingen en van wethouders tot hoveniers. Aebe Pouwsma en consorten hebben vorige week het park opgefleurd met een Hanzelogobloemenmozaïek.

Zie ook:
Hanzekoorts slaat over naar Stadspark (bloemenperk)
Publieksbijeenkomst Stadspark Kampen goed bezocht (2015)
Uitnodiging publiekssessie Stadspark Kampen (2015)

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op

Back to Top