College herschikt subsidies binnen Sociaal Domein

College herschikt subsidies binnen Sociaal Domein

Nieuws 0 Comment

Ordening voor bezuinigingen op Sociaal Domein in voorjaar 2020

Een aantal subsidies binnen het Sociaal Domein, die inmiddels structureel zijn, bleken nog niet structureel gedekt. Het college stelt in een uitgebreide adviesnota aan de gemeenteraad orde op zaken. Hierna kan herijking van het beleid plaats vinden gevolgd door een invulling van de bezuinigingen op het Sociaal Domein. Dit vormt het leeuwendeel van de aanstaande bezuinigingen die burger en bedrijfsleven goed zullen voelen.

Bezuinigingen
Net als veel andere gemeenten, moet Kampen stevig bezuinigen. De belangrijkste oorzaak schuilt in de zorgtaken die het Rijk naar de gemeenten heeft geschoven zonder bijbehorend budget. Aanvankelijk leek Kampen 6,2 miljoen te moeten bezuinigen maar dat blijkt bij nader inzien 5,2 miljoen te bedragen. De ”taakstelling” op het Sociaal Domein bedraagt 4,3 miljoen (8% van de 57 miljoen in totaal) waarvan 1 miljoen voor volgend jaar.
Omdat deze bezuinigingspost niet direct geld oplevert, heeft het externe buro BMC in opdracht van het college een pakket samengesteld met maatregelen die wel meteen geld opleveren. Een pakket ter waarde van 8 miljoen om de raad keuzemogelijkheid te geven.
Voor woningeigenaren zal de OZB met 8 tot 10% verhoogd worden. De OnroerendZaakBelasting voor niet-woningen (zoals bedrijven) zal met 34% stijgen terwijl die vorig jaar ook al een OZB-stijging voor de kiezen kregen. ”Kampen zit daarmee nog altijd onder het landelijk gemiddelde,” tekent het college vergoelijkend aan.

Subsidies
Eind deze maand besluit de gemeenteraad over de bezuinigingsvoorstellen minus het Sociaal Domein. Samen met een visie is daarvoor een plan van aanpak in ontwikkeling. In september bleken met de invulling van Home-Start Kampen meer activiteiten structureel te zijn (langer dan drie jaar te bestaan) zonder dat ze structureel in de begroting gedekt zijn. Het herstel hiervan heeft voor vijf organisaties gevolgen (vervolgd onder afbeelding).

Eén van de lokaties van Stichting Welzijn (MFC Korteweg 4).

Humanitas Thuisadministratie wordt voor 2020 een subsidie van €49,792 verleend. Sinds 2011 is de subsidie steeds incidenteel gedekt vanuit schuldhulpverlening maar nu wordt het ondergebracht bij Armoedebeleid. Humanitas Tandem wordt voor 2020 een subsidie van €65.638 verleend. In 2019 kwam de subsidie uit de uitvoeringskosten WMO. Voor 2020 is de subsidie niet (structureel) gedekt.
De Voedselbank wordt voor 2020 een subsidie verleend van €19.000. Per 1 januari 2019 werd de subsidie tot dit bedrag verhoogd zolang het pand aan de Zandbergenstraat in gebruik is. De subsidie werd toen gedekt uit het minimabudget. In de begroting van het armoedebeleid is deze subsidie niet opgenomen waardoor er geen dekking meer is.
Kansrijk Wonen wordt een subsidie verleend van €35.000, de helft van het oorspronkelijke bedrag omdat ze nog maar één van haar twee beoogde woonhuizen heeft gerealiseerd. In 2017 is al besloten om de subsidie structureel in te bedden in het voorzieningenaanbod.
WeHelpen wordt de subsidie voor 2020 geweigerd en de licentie wordt per 1 januari 2020 opgezegd. Het college tekent aan dat dit geen directe gevolgen heeft. De inzet van de medewerkers voor WeHelpen wordt gefinancierd vanuit de reguliere subsidie.

Bij de voorgenomen herijking van het beleid, en de uitvoering daarvan voor de voorliggende voorzieningen, worden de betreffende subsidies nadrukkelijk betrokken. Alle genoemde toewijzingen zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de raad. Aan de gemeenteraad is nu het woord.

Zie ook:
”Benader hulpvragers op nieuwe manier” (Humanitas)
Sloop en verkoop leegstaande school (Voedselbank)

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline terugkoppelingen
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x