Bijbelvertalen in wereldwijde context

Bijbelvertalen in wereldwijde context

Kerk, Nieuws 0 Comment

Symposium Pieter Zandt in kader van ‘400 jaar Dordt’

In Dordrecht worden tal van activiteiten georganiseerd rondom het feit dat daar 400 jaar geleden de Nationale Synode plaats vond. De betekenis van de synode reikt tot ver buiten de Dordtse stadsgrenzen en reikt zelfs wereldwijd. In Kampen staat de Pieter Zandt Scholengemeenschap erbij stil met een symposium op dinsdag 23 april. Het breed georganiseerde symposium over Bijbelvertalen is gericht op de bovenbouw van het VWO maar ouders zijn ook van harte welkom.

Nieuwe ’oversetting’
De eerste zittingsdag van de synode, die tot mei 1619 zou duren, was op 13 november 1618. De eerste gereformeerde nationale synode had een internationaal karakter en werd van internationale betekenis. In 1618 kwam er een einde aan het politieke conflict, in de tijd dat de Nederlanden en Spanje de wapens neerlegden, tussen raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt en stadhouder Maurits.
Zij sloten zich verschillend aan bij de twee godsdienstkampen destijds, respectievelijk bij de remonstranten (rekkelijken) en de contraremonstranten (preciezen). In de Kloveniersdoelen in Dordrecht vond een Nationale Synode plaats om het godsdienstconflict op te lossen. De vergaderperiode van zeven maanden resulteerde in de formulering van de Dordtse Leerregels en een nieuwe vertaling van de Bijbel: de Statenvertaling. Op deze nieuwe ’oversetting’ van de Bijbel sluit het symposium aan.

Drie doelen
De Pieter Zandt hecht veel waarde aan bezinning van de leerlingen op het Bijbelvertaalproces. Het eerste doel van het symposium voor de leerlingen van klas 4 en 5 VWO is dan ook het (verder) ontwikkelen van eigen standpunt met betrekking tot Bijbelvertalen. Wat is een letterlijke vertaling en hoe ziet die er dan uit?
Daarnaast maken de leerlingen kennis met het werk van Bijbelvertalen wereldwijd. Een aantal sprekers heeft ervaring met dit onderdeel van Gods Koninkrijk. Tenslotte wil de school de verbinding tussen het middelbaar en wetenschappelijk onderwijs versterken. Om die reden zijn een aantal wetenschappers uitgenodigd om vertaalproblemen vanuit hun perspectief te belichten.
Er zal een live-verbinding zijn met oud-leerlingen, die in West-Afrika voor het Bijbelvertaalwerk van Wycliffe werken. Na aanmelding zijn ouders van harte welkom de lezingen bij te wonen van negen tot elf. Daarna gaan de leerlingen verder in workshops. Op weg naar wellicht een internationaal werkveld.

De boekkaft van de Herziene Statenvertaling.

Eerder nieuws over Pieter Zandt:
Leerlingen denken mee over duurzame energietoekomst
Jonge adviseurs buigen zich over inclusievraagstuk
Groot Kamper Scholierendebat verloopt beschaafd

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op

Back to Top