Studenten ontwerpen toekomstplan voor historisch stoomgemaal (video)

Studenten ontwerpen toekomstplan voor historisch stoomgemaal (video)

Nieuws, Regionaal 0 Comment

Afstudeerproject Cibap resulteert in visie om d’Olde Mesiene bredere basis te geven

Naast een nieuwe bestemming voor de bergloods, hebben vier studenten van kunstvakschool Cibap in Zwolle voor het gehele historische stoomgemaal aan de Kamperzeedijk plus omgeving plannen ontwikkeld. Min of meer als vervolg op een eerder project van studenten van het Deltion College. Beide hopen Stichting Oude Stoomgemaal Mastenbroek ideeën aan te reiken om de basis te verbreden en de bestaanszekerheid te vergroten.

Plan herinrichting
Als project voor ’Cibap in Company’ hebben de studenten vormgeving Dave Haverkort (grafisch), Anaïs Meijer (grafisch), Menno Sluimers (animatie en audiovisueel) en Dionn Hoeijenbosch (ruimtelijk) zich gebogen over toekomstmogelijkheden voor het stoomgemaal aan de Kamperzeedijk in Genemuiden. Dit Rijksmonument is in 1856 gebouwd en bemaalde de Mastenbroekerpolder tot 1961 toen een aangrenzend elektrisch gemaal die functie overnam. Van de 700 vroegere Nederlandse stoomgemalen zijn er nog 23 over en is d’olde Mesiene het oudste nog werkende gemaal in Nederland. In het bezoekerscentrum presenteerde de vier studenten deze week hun plan. Ze hebben niet alleen bekeken hoe de bergloods als museum kan worden ingericht maar tevens de omgeving meegenomen. Daarvoor hebben ze ideeën ontwikkeld als een waterspeeltuin, een beeldentuin en een ontmoetingsplaats.

Uitzicht over de kolk vanuit het bezoekerscentrum.

Breed doordacht
De studenten hebben hun plan breed en doordacht opgezet, zoals een multidisciplinair team betaamt. Eerst is er een beeldmerk bedacht dat het golvende water verbeeld en de opkomende zon als positief signaal (zie video). Er is een huisstijl ontwikkeld, waarop gevarieerd kan worden, thema’s met ieder een eigen kleur en een animatiekarakter, Jannes. Deze heeft nog meegeholpen met de bouw van het stoomgemaal en kan er alles over vertellen. Door de directe omgeving van het stoomgemaal bijna als park in te richten, kunnen niet alleen geïnteresseerden in techniek en gemaal aangesproken worden maar ook recreatieve toeristen of simpelweg passerende fietsers voor een kopje koffie. Feitelijk hebben de Cibapstudenten in hun plan en ontwerp de uitkijktoren en spuisluis meegenomen die eerder zijn bedacht door Deltionstudenten.

De studenten van het Cibap presenteren hun plan voor het stoomgemaal.

Industrieel erfgoed
In 2016 is er een ontwikkelplan opgesteld door studenten van het Deltion College voor d’Olde Mesiene, industrieel erfgoed in Nationaal Landschap IJsseldelta. Daarin wordt in één zin de grote waarde van het stoomgemaal geschetst: ”Op de plaats van de Olde Mesiene is de waterhuishoudkundige historie van dit gebied, zeg maar gerust van ons land, heel goed te zien.” Vervolgens wordt de aanleiding en noodzaak van dit eerdere en het nu gepresenteerde plan geschetst: ”Op dit moment is het stoomgemaal vooral gericht op de stoomdagen. Dat is een te smalle basis om op termijn voldoende belangstelling te blijven trekken.” Uitgebreid wordt hierop ingegaan in het onderzoeksplan, inclusief de marketing en publiciteit. Van de Cibapstudenten had Dionn hiervoor afgelopen zaterdag ook volop ideeën. In het ontwerp van het Cibap zijn nog geen keuzes gemaakt en het is (nog) niet financieel doorgerekend. Het plan van het Deltion College kent wel een financiële onderbouwing. Eerst gaat Aart van der Maat, voorzitter van de stichting, de mogelijkheid onderzoeken van een Europese Leadersubsidie. De volgende werkdag heeft hij daarover een gesprek. De presentatie van het frisse en moderne Cibapplan zal ‘m dan nog vers in het hoofd zitten. Van stoom naar stroom.

Meer nieuws uit Genemuiden:
Van der Sluis Constructie komt naar Kampen (april 2018)
Kapitein Aalt Fikse vertrekt uit Kampen (april 2018)
Stoomgemaal zoekt hulp om op stoom te blijven (feb. 2018)

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op

Back to Top