Kampen komt tegemoet aan bezwaren Reevedorp uit Oldebroek

Kampen komt tegemoet aan bezwaren Reevedorp uit Oldebroek

Nieuws, Politiek, Regionaal 0 Comment

Zienswijzen op door Raad aangenomen bestemmingsplan Reeve leiden tot kleine wijzigingen

Buurgemeente Oldebroek had bedenkingen tegen het nieuwe bestemmingsplan voor het dorp Reeve. Naast haar zienswijze zijn er meer ingediend. Slechts op een enkel punt is het plan daarna noemenswaardig aangepast. De hoofdlijnen blijven hetzelfde en enkele uitgangspunten zijn specifieker vastgelegd. Donderdagavond ging een meerderheid van de Kamper gemeenteraad akkoord met het nieuwe bestemmingsplan. Tot 2027 worden er in het nieuwe dorp Reeve 600 woningen gebouwd en daarna ligt de toekomst open.

Reactienota
In een uitgebreide nota heeft het college in december gereageerd op de zes zienswijzen die ingediend zijn op het ontwerpbestemmingsplan. Dit nieuwe plan is opgesteld omdat in 2015 het vorige plan Reeve door de Raad van State naar de prullenbak is verwezen. Naast buurgemeente Oldebroek (zie onderaan) hadden onder andere een omwonende en ProRail bezwaren tegen het nieuwe plan ingediend. Belangrijkste tegemoetkoming aan met name de Oldebroeker kern Noordeinde zijn aanpassingen betreffende het ”beeldbepalend element” dat op het dorpsplein van Reeve moet verrijzen. De hoogte is teruggebracht van 40 naar 30 meter en alleen de onderste lagen – tot twaalf meter hoog – zullen een woonfunctie krijgen. Op verzoek van ProRail is een trillingsonderzoek uitgevoerd en toegevoegd aan het bestemmingsplan. Verantwoordelijk Kamper wethouder Veldhoen heeft toegezegd de verkeersstromen in de gaten te houden en het bouwverkeer straks gescheiden af te wikkelen. Voor de lokaal gewenste verbinding van Noordeinde met het Reevediep staat Veldhoen open. Gemeente Oldebroek kan een officieel verzoek voor realisatie van deze vaargeul indienen.

Onbetaalbare woningen
Op de raadsvergadering van donderdagavond dienden de Socialistische Partij en GroenLinks een motie in voor meer betaalbare woningen. Met het huidige geplande aandeel van 10% vinden de partijen dat het evenwicht in de woningbouw onder druk komt te staan. Volgens wethouder Spijkerman, met Wonen in haar portefeuille, is een tekort en disbalans nog niet aan te tonen en werd er in de motie een voorbarige conclusie getrokken. Zij benadrukte te wachten op het rapport “Woningmarkt in Balans 2018” dat in juni wordt verwacht. Na overleg met Niels Jeurink (GL) besloot Richard Boddeus (SP) de motie in te trekken.
GemeenteBelang Kampen hamerde op het feit dat het agendapunt geen hamerstuk meer was, zoals eerdere Reevepunten. Gezien de status van bespreekstuk ”moesten de collegepartijen met de verkiezingen in aantocht de kiezer kennelijk nog iets uitleggen”. Het GBK had graag een milieu-effectreportage gezien en vreest dat met Reeve de woningbouw in de kernen en bij andere kleine initiatieven op slot wordt gezet.

Van hieruit zou Noordeinde graag een vaargeul naar het Reevediep zien..

Volksverlakkerij
Bij monde van Niels Jeurink bleef GL sterk gekant tegen het plan Reeve. De vernietiging van natuur en landschap en de opgeklopte Kamper groeicijfers (zie onderaan) maken de verkooppraatjes van Reeve tot volksverlakkerij. Pascal Jacobs (D66) voelde zich met de rug tegen de muur staan en stemde zeer chagrijnig in met het nieuwe bestemmingsplan om miljoenenverliezen in de toekomst te voorkomen. De SGP bekeek het dossier vanuit risicobenadering en de fractie stemde hoofdelijk over het plan. De collegepartijen waren bij monde van Hilde Palland (CDA) enthousiast over het nieuwe plan en vormden samen met PvdA één front tegen de oppositie. Uiteindelijk stemde een minderheid van SP, GL en Wim van der Linde (SGP) tegen het plan.
Werkgroep Zwartendijk had vooraf al aangekondigd bij aanname van het plan weer naar de Raad van State toe te stappen. Na de eerdere uitspraak van dit hoogste rechtsorgaan is het aantal geplande woningen in het Reevedorp teruggebracht van 1300 naar 600. Wethouder Veldhoen benadrukte dat het nu daarbij blijft en er niet gesproken moet worden over (volgende) bouwfases. Er lag één bestemmingsplan ter tafel. Over tien jaar zien we wel verder.

Zie ook:
Buurgemeente tekent bezwaar aan tegen Reevedorp
Kamper bevolking neemt slechts gering toe

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x