Spoorlanden mag Oosterlandenweg over

Spoorlanden mag Oosterlandenweg over

Nieuws 0 Comment

Bezwaren tegen uitbreiding industrieterrein door Raad van State afgewezen

Na in april al een verzoek om voorlopige voorziening afgewezen te hebben, zijn nu alle bezwaren definitief afgewezen. Het industrieterrein Spoorlanden tussen Zwolseweg en de Spoorlandenweg in IJsselmuiden mag oostwaarts uitbreiden. Over de Spoorlandenweg wordt zeven hectare aan het bedrijventerrein toegevoegd. De grond is al vrijwel bouwrijp gemaakt en begin volgend jaar kan er gebouwd worden. In weerwil van de alternatieven, volgens de bezwaarmakers.

Negen beroepen afgewezen
Tegen het bestemmingsplan ’Uitbreiding industrieterrein Spoorlanden’ waren negen beroepen ingediend door omwonenden van het terrein. De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft ze allen ongegrond verklaard. In IJsselmuiden zijn voor nieuwe vestiging of uitbreiding van lokale bedrijven geen kavels meer beschikbaar om uit te geven. De Kamper gemeenteraad heeft een jaar geleden het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld dat de ontwikkeling van de zeven hectare mogelijk maakt. Het grootste deel daarvan wordt in gebruik genomen door Uitgekookt, Driepak en Postuma. Dit drietal IJsselmuidense bedrijven trekt samen op om dichter bij elkaar in hun eigen omgeving te blijven.

Laatste voorbereidende werkzaamheden
De aanleg van het nieuwe bedrijventerrein startte meteen na afwijzing van de voorlopige voorziening in april. De procedure voor een definitieve uitspraak liep nog bij de Raad van State. Gemeente Kampen is druk met de werkzaamheden om tegemoet te komen aan de wens van voornoemde lokale bedrijven. Ook nieuwe vestiging van lokale bedrijven is mogelijk. Naar verwachting kunnen eind 2018 de bedrijfsactiviteiten starten op de nieuwe grond van het bedrijventerrein. Het bouwrijp maken van de eerste fase wordt nu afgerond. Afgelopen maanden zijn zand- en puinfunderingen aangebracht voor wegen en kavels. Er zijn twee duikers geplaatst in de waterschapssloot. Na de kerstvakantie zal het zand op de kavels zich nog enige tijd zetten waarna het terrein wordt afgevlakt op de definitieve hoogte.

De voorbereidende werkzaamheden voor de uitbreiding van Spoorlanden zijn al maanden bezig.

Alternatieven volgens bezwaarmakers
In één zienswijze wezen de omwonenden, die het beroep instelden, op de bedrijfskavels die elders in gemeente Kampen vrij zijn. Ook kent het hiervoor genoemde drietal bedrijven een afzetmarkt die groter is dan IJsselmuiden of Kampen. In de andere afgewezen zienswijze werd gewezen op de nadelige gevolgen voor de natuur en het Natura2000-gebied waaraan het industrieterrein straks grenst. Ook in de discussie over aankoop van de restpercelen Zuiderzeehaven werd gewezen op het ”dreigende overschot aan bedrijfskavels” (zie onderaan). Dit collegevoorstel is vorige week door de gemeenteraad aangenomen. Tezamen met de uitbreiding van Spoorlanden wordt hiermee de gemeente veel bedrijvigheid in het vooruitzicht gesteld. Of tenminste (braakliggend?) terrein hiervoor bestemd.

Zie ook:
Nieuwe grondinvestering met gemeenschapsgeld

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments

Back to Top

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x