Adder onder gras in uitspraak Raad van State parkeerdek

Adder onder gras in uitspraak Raad van State parkeerdek

Analyse, Gemeente, Nieuws, Politiek 0 Comment

Ministerie SZW onzorgvuldig bij opleggen eis aan gemeente

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is begin 2017 onzorgvuldig te werk gegaan bij het opleggen van een Arbo-eis aan gemeente Kampen rondom de bouwwerkzaamheden aan het parkeerdek bij de Buitenhaven. De Raad van State stelt dat het ministerie de eis niet op deze manier op had mogen leggen. De uitspraak geeft het ministerie en het heibedrijf op twee punten impliciet gelijk.

Hoger beroep
In de media verschenen in 2017 berichten dat medewerkers van Heibedrijf Van Dieren ziek zouden zijn geworden als gevolg van hei- en koppensnelwerkzaamheden voor de bouw van het parkeerdek aan het begin van de Noordweg (zie onderaan). De arbeidsinspectie, onderdeel van het ministerie SZW, legde gemeente Kampen op 25 april 2017 een zogeheten Arbo-eis op.
Het beroep van de gemeente hiertegen werd op 23 januari 2020 door de rechtbank in Zwolle gegrond verklaard waarmee het door het ministerie genomen besluit vernietigd werd. Zowel het ministerie SZW als Heibedrijf Van Dieren gingen tegen deze uitspraak in hoger beroep bij de Raad van State.
De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde op 2 december 2020 dat zij het eens is met het ministerie en het heibedrijf: stillegging op basis van inhoudelijke gronden was gerechtigd was. Maar de Raad van State is het ook eens met gemeente Kampen: de Arbo-eis had op basis van een destijds al vervallen artikel niet opgelegd had mogen worden. Deze procedurele reden weegt zwaarder waardoor de gemeente dit hoger beroep wint.

Inhoudelijk deel
Het addertje onder het gras zit in het inhoudelijk deel van de uitspraak. Het oordeel bevat in feite twee belangrijke punten die het gelijk geven aan het ministerie SZW en Heibedrijf Van Dieren:
* Heibedrijf van Dieren is als een belanghebbende verklaard omdat, waarschijnlijk door vrijkomen van giftige stoffen uit de bodem, een aantal medewerkers gezondheidsklachten opliepen. Deze situatie wordt ontkend door gemeente Kampen (zie onderaan) maar is hiermee wel bevestigd.
* De veiligheidsrisico’s van werken in verontreinigde grond werden onvoldoende onderkend door gemeente Kampen. Stillegging van het werk op deze gronden was toegestaan. De uitspraak van de lagere rechter in Zwolle is immers vernietigd.
Samengevat betekent dit dat de kans groot was dat de gemeente Kampen deze zaak niet had kunnen winnen, wanneer het ministerie een eis opgelegd had met verwijzing naar het juiste artikel van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

In beschermende kleding gingen de werkzaamheden voort op de al dan niet verontreinigde grond.

Schadeclaim
Gezien dit alles lijkt het terugvorderen van de schade bij het ministerie nog een hele kluif te worden. Er bestaat namelijk een duidelijk causaal verband tussen een eis (mits op juiste basis) en hetgeen is voorgevallen. Ook opent dit nieuwe mogelijkheden voor een schadeclaim door Heibedrijf Van Dieren richting gemeente Kampen.
In een reactie op de uitspraak gaat gemeente Kampen alleen in op haar gelijk en stelt: „Het is goed dat er nu een eind is gekomen aan de bestuursrechtelijke procedure rondom de opgelegde Arbo-eis. De uitspraak is voor ons een bevestiging van onze vasthoudendheid in deze zaak.” De proceskosten en gemeentelijke griffierechten moet het ministerie vergoeden.
Meijering gaat nog verder: „Naast deze kosten heeft de gemeente veel schade geleden door de Arbo-eis. We beraden ons of we om deze schade terugvorderen bij het ministerie SZW.” Analoog redeneert het heibedrijf richting de gemeente.

Zie ook:
“Heiers parkeerdek niet ziek door gifdampen” (sept. 2020)
Gemeente overtrad arbowet bij bouw parkeerdek (mei 2019)
Werkzaamheden parkeerdek Buitenhaven hervat (aug. 2018)

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline terugkoppelingen
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x