Gemeente vervangt per direct twee elektriciteitskasten

Gemeente vervangt per direct twee elektriciteitskasten

Gemeente, Nieuws 0 Comment

Ter voorkoming onveilige situatie bij Penningkruid en Open Hof

Bij een inventarisatie van de elektriciteitskasten in de openbare ruimte, bleken er twee in slechte staat te verkeren. Daarop heeft de gemeente besloten deze per ommegaande te vervangen. De optie om ze te verwijderen, spreekt de gemeente niet aan gezien de winstgevendheid van de stroomvoorziening. Dat dekt tevens de onverwachtse kosten waarvoor een structureel budget ”weinig zinvol” is.

Veiligheid
Gemeente Kampen heeft in de openbare ruimte 39 elektriciteitskasten. Zij leveren elektriciteit aan markkooplui, aan losse standplaatshouders, aan evenementen, aan schepen aan de IJsselkade, aan illuminatie van monumentale objecten en aan feestverlichting. De twee te vervangen kasten staan aan Lamoraal van Egmondstraat, bij kerkelijk centrum Open Hof, (foto onderaan) en bij winkelcentrum Penningkruid (foto bovenaan).
Standplaatshouders voor verkoop van etenswaren betrekken elektriciteit uit de kasten. De leeftijd van de twee kasten wordt op ruim twintig jaar geschat. Ze verkeren in slechte staat maar zijn beide nog in bedrijf. Op advies vanuit de ambtenarenorganisatie heeft het college van B&W besloten ze te vervangen ter wille van een veilige openbare ruimte.

Kosten
De twee betreffende elektriciteitskasten voor losse standplaatsen zijn niet opgenomen in de begroting, evenmin als de twee kasten voor evenementen op het Burgemeester Berghuisplein en het Van Heutszplein. Gebruikers betalen precario en deze inkomsten komen in de Algemene Middelen. Tegenover deze precario-inkomsten staan geen kosten.
Vervanging van elektriciteitskasten wordt betaald met eenmalig geld via de perspectiefnota. Het gemeentelijk integraal beheerplan OR geeft aan welke kast wanneer aan vervanging toe is. De kasten bij het Stadhuis en de Stadskazerne zijn pas over tien tot twintig jaar aan vervanging toe. In de tussenliggende jaren zijn de kosten gering – af en toe een reparatie en een vijfjaarlijkse keuring.
De raad wordt via de tweede bestuursrapportage 2019 geïnformeerd over de garantie dat wat de gemeente betreft de vis, de loempia’s en het Surinaams eten op de pleinen veilig bereid worden.

Lamoraal van Egmondstraat bij kerkelijk centrum Open Hof.

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op

Back to Top