”Maak vaart met gebiedsvisie Boven Havenstraat”

”Maak vaart met gebiedsvisie Boven Havenstraat”

Gemeente, Nieuws, Politiek 0 Comment

GroenLinks mist informatie en stelt vragen over slepend dossier

De situatie rondom de villa, de vroegere glashandel en het gebied rondom de Boven Havenstraat sleept zich voort. De fractie van GroenLinks vraagt het college vaart te maken met een gebiedsvisie. Daarnaast mist ze een overzicht van de stand van zaken en zijn er meer dingen onduidelijk. Naar aanleiding daarvan stelt GL vragen aan het college, dat zich een ”onbetrouwbare overheid” toont met haar motivering van het sloopbesluit.

Gebiedsvisie
Een gebiedsvisie voor het hele Bovenhavenstraatgebied zou samen met omwonenden en kenners van erfgoed moeten worden gemaakt. Daarbij pleit GL voor een zorgvuldige en nette procedure, te weten eerst een gebiedsvisie, vervolgens een besluit over de monumentale status en dan de uitvoering.
Volgens GL-raadslid Niels Jeurink “hoeft het maken van een gebiedsvisie echt niet zo lang te duren. Onomkeerbare maatregelen als sloop van gebouwen moeten passen in die visie. Er worden nu procedures doorlopen voor alleen de villa. Het college gaf al een sloop- en bouwvergunning af. Ze heeft echter geen idee of die passen in een gebiedsvisie. Dat kan ook niet, want die is er nog helemaal niet. Dat kan niet zo.”

Erfgoed
Tegen de vergunningen, die inmiddels zijn verleend, zijn diverse bezwaren ingediend door organisaties die zich hard maken voor het historisch erfgoed. Het Bovenhavenstraatgebied is een bijzondere entree van Kampen. Ooit was het het eerste industriële complex van Kampen – een geschiedenis die nog altijd goed herkenbaar is.
“Bovendien heeft het college,” geeft Jeurink aan, “de aanvraag om het gebied aan te wijzen als gemeentelijk monument onzorgvuldig behandeld. De procedure moet daarom overnieuw, zo heeft de bezwaarschriftencommissie het college geadviseerd.”

Bodemsanering
GL is bang dat de gemeente straks opdraait voor de kosten van bodemsanering, terwijl er bovendien een “flinke subsidie” is beloofd aan firma Mateboer. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die de fractie aan het college van B&W stelt.
Eén van de vragen die de partij stelt, betreft de subsidie van gemeente aan Mateboer van 160.000 Euro: ”Is deze subsidie getoetst op ontoelaatbare staatssteun en zoja, waaruit blijkt dit?” In de koopovereenkomst geeft de gemeente aan niet op de hoogte te zijn van verontreinigingen die aanleiding zouden geven tot sanering of andere maatregelen. Tevens informeert de fractie naar de genomen maatregelen vanaf 2011 tot nu om achteruitgang van de bouwkundige staat te voorkomen.

Afspraken
“Aan welke afspraken tussen gemeente en Mateboer over (overdracht van) eigendom en oplevering van de villa en andere panden acht het college zich gebonden,” vraagt de fractie zich af. Plus hoe het college nieuwe vertraging wil voorkomen en of er sprake is van sancties bij nieuw uitstel.
Inzake de sloopvergunning van de villa toont het college zich geen betrouwbare overheid met het intrekken van een raadsbesluit uit 2011 door een motie. Om sloop mogelijk te maken zou nog een separaat voorstel, om dat raadsbesluit tot restauratie van de villa in te trekken, ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd moeten worden. “Onze stad,” aldus GL, ”moet zo niet met haar geschiedenis omspringen.”

Zie ook:
Boven Havenstraat maakt tongen los in raadscommissie
Sloopkogel door de kerk voor villa Boven Havenstraat

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op

Back to Top