SSK verzoekt opheffing monumentenstatus kazemat

SSK verzoekt opheffing monumentenstatus kazemat

Kunst, Nieuws 0 Comment

”Heeft de bunker eens wat kleur….”

Bij het college van B&W is een verzoekschrift ingediend om voor de kazemat bij Seveningen ”dringend” de status van monument in te trekken. Stichting Stadsherstel Kampen (SSK) stelt dat het beschilderen van het gemeentelijk monument in strijd is met de regels. Bovendien zou het een juridisch onwenselijk precedent scheppen voor andere monumenten.

Bekliederen
Menno van Coehoorn had recent een schildering laten aanbrengen als protest tegen deze traditie van ”bekliederen”. Daarbij komt het collegebesluit om het oorlogsmonument ter beschikking te stellen aan het StAKK. Zowel dit besluit als de traditie zijn beide stichtingen een doorn in het oog (zie onderaan).
Begin deze maand had Antje Stel in opdracht van Menno van Coehoorn een protest op de kazemat aangebracht tegen het ”bekliederen” dat ”een belediging is van de oorspronkelijke functie.” Tevens vormt het een bedreiging voor het voortbestaan van het historische bouwwerk (zie onderaan).
SSK schrijft in haar brief aan het College dat ”ze heeft begrepen dat het voor de gemeente niet de bedoeling is om het gemeentelijk monument 0166/GM0149 de bescherming te bieden die een gemeentelijk monument verdient.”

De Stadsbrug ligt bedoeld in het schootsveld van de bunker.

Schenden
De stichting verwijst naar de gemeentelijke Erfgoedverordening 2011 artikel 9 lid 1 en 2. Daarin staat vermeld dat ”het verboden is een gemeentelijk monument te beschadigen of te vernielen, af te breken, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen en te (laten) gebruiken op een dusdanige wijze dat het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.” SSK trekt de conclusie ”dat door het in gebruik geven van de rivierkazemat aan de STAKK, de regels voor het goed bewaren en beschermen van een gemeentelijk monument worden geschonden.” Dat is de reden van het verzoek tot opheffen van de monumentenstatus.
Daarnaast vreest SSK voor ”juridische problemen door precedentwerking ten aanzien van het juiste onderhoud van de overige gemeentelijke monumenten”.

Zeuren
Per één januari adopteert het StAKK de kazemat op eigen initiatief en is voornemens om een serie portretten aan te brengen op het gebouw. Bij monde van voorzitter Mirriam Bouwmeester met ”regenbestendige maar afwasbare verf” om het monument niet te beschadigen, zoals de afspraak met de gemeente luidt.
Menno van Coehoorn pleit, in navolging van SSK, voor een herstel van het object in de oorspronkelijke kleur. Voor deze stichting is het ”geen halszaak” maar ze vindt het betreurenswaardig dat ”dit oorlogssymbool misbruikt mag worden als object voor kunstenaars”. Menno van Coehoorn benadrukt dat het op dit moment een monument is en de gemeente verplicht is het te onderhouden.
De ”bekliederaars” van het monument hebben hun reactie al naast het overgeschilderde protest achter gelaten: ”Heeft de bunker eens wat kleur… …heb je Menno weer met z’n gezeur”.

Zie ook:
SSK schaart zich achter Menno van Coehoorn
Menno van Coehoorn ageert tegen bunkerbekladding

De monumentale doch beschilderde (bekliederde) kazemat van Kampen.


 

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op

Back to Top