Uitsluiting studenten voor energietoeslag onterecht volgens rechtbank

Uitsluiting studenten voor energietoeslag onterecht volgens rechtbank

Gemeente, Nieuws, Politiek, Regionaal 0 Comment

Wijze van uitbetaling tweede deel in september nog onbekend bij gemeente Kampen

In mei heeft gemeente Kampen aan huishoudens met een laag inkomen een energietoeslag à €800 uitgekeerd op instigatie van de landelijke overheid. Die besloot daarna deze in principe eenmalige tegemoetkoming voor de hoge energielasten te verhogen naar €1300. Hoe de resterende €500 in september wordt uitgekeerd door Kampen, is nog onbekend. In de tussentijd heeft Rechtbank Gelderland geoordeeld dat een categoriale uitsluiting van studenten, op advies van minister Carola Schouten (armoedebestrijding), onterecht is. Tijd voor vragen vanuit de Kamper gemeenteraad.

Ondersteuning
Eind vorig jaar maakte de regering bekend huishoudens met lagere inkomens tegemoet te willen komen in de stijgende energieprijzen en torenhoge inflatie. Aanvankelijk werd aan een compensatie van €200 gedacht maar na aandringen van NVG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) werd dit verhoogd naar €800. Begin juli verhoogde minister Schouten het bedrag naar €1300.
Het Nibud riep in januari gemeenten meteen op om snel werk te maken van de compensatie. Gemeente Kampen gaf hieraan naar eigen zeggen gehoor. Toenmalig wethouder Nieke Jansen (armoedebeleid) meldde verheugd te zijn dat Kampen zou behoren tot één van de snel uitbetalende gemeenten.

Uitsluiting
Studenten werden uitgesloten van de compensatieregeling. Minister Carola Schouten (armoedebestrijding, participatie en pensioenen) adviseerde gemeenten via landelijke richtlijnen om studenten categoriaal uit te sluiten van het recht op de eenmalige energietoeslag. Dit “ter bevordering van een uniforme uitvoering”. In schrijnende gevallen konden studenten een beroep doen op de bijzondere bijstand.
Deze route is echter een stuk complexer volgens Rick de Breij, raadslid voor PvdA Kampen en zelf ook student. Hij ontving de toeslag zonder problemen, als enige in Kampen voor zover hem bekend. Hij heeft raadsvragen in voorbereiding na een vonnis van Rechtbank Gelderland eerder deze maand dat de uitsluiting van studenten voor de compensatie onterecht is.

Uitbetaling
Bijstandsgerechtigden en ontvangers van een minimaregeling, bijna 900 in Kampen, kregen automatisch het bedrag uitbetaald rond 1 mei. Voor andere huishoudens met een laag inkomen hanteerde gemeente Kampen een grens van 120% van de bijstandsnorm. Deze inwoners konden de compensatie zelf aanvragen waarbij Jansen een snelle toetsing beloofde. Een vermogenstoets zou vervallen behalve voor grensgevallen. Deze mochten echter ook de compensatie aanvragen en zouden “soepel beoordeeld” worden.
Dit resulteerde in bijna 800 aanvragen waarmee in Kampen de energietoeslag ruim 1600 keer is uitbetaald. De later door het Rijk besloten verhoging met €500 zal in september worden uitbetaald. Hierover heeft gemeente Kampen nog geen mededelingen gedaan. De gemeentefractie van Hart voor Kampen heeft daarom in schriftelijke vragen geïnformeerd naar het hoe en wanneer hiervan.

Minister Carola Schouten (armoedebestrijding, participatie en pensioenen)

Onrechtvaardig
Het college van B&W in Nijmegen had, de ministeriële richtlijnen volgend, studenten als gehele groep uitgesloten. Studenten zouden niet in aanmerking komen voor de energietoeslag omdat de woonsituatie van studenten als groep zeer divers is. De rechtbank in Arnhem noemt dat echter een “niet te rechtvaardigen onderscheid”.
De zaak was aangespannen door een student uit Nijmegen. De gemeente besloot begin april dat hij de eenmalige energietoeslag zou krijgen. Nog geen twee weken later kreeg hij te horen bericht dat dat toch niet doorging. Er was een fout gemaakt: als student had hij geen recht op de compensatie. Toen de rechter hem gelijk gaf, kreeg hij alsnog de €800.

Onvoldoende
Kampen is geen studentenstad meer na de leegloop van onderwijsinstellingen. Niettemin kunnen er nog steeds studenten of andere kamerbewoners wonen. De Breij zoekt nu uit hoe groot de groep is en hoe hoog de drempel voor aanvraag van de regeling is. Die drempel kan opgeworpen worden door voorwaarden als aantonen van gemaakte kosten of het wonen op hetzelfde adres waardoor er officieel geen sprake is van een huishouden.
Na de verhoging in juli reageerde de FNV dat de energietoeslag nog lang niet voldoende is om de gestegen prijzen te compenseren, maar in ieder geval wel weer een extra stapje. Al met al is de energietoelage al drie keer verhoogd en straks twee keer uitbetaald. De regeling blijft echter nog steeds eenmalig.

Zie ook:
Kampen betaalt energiecompensatie rond 1 mei uit (2022)
Bestrijding ’energiearmoede’ slaat aan (2020)
Kampen krijgt Energiebank als vierde in Nederland (2018)

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x