Waterschappen volgen aanbevelingen OESO op

Waterschappen volgen aanbevelingen OESO op

Nieuws, Politiek 0 Comment

Discussie nieuw belastingpakket bij WDODelta live te volgen

Het waterbeheer in Nederland is goed geregeld, constateerde de OESO in 2014. Wel kwam de organisatie met aanbevelingen voor de toekomst. Hiermee zijn de waterschappen aan de slag gegaan. Dat heeft geresulteerd in voorstellen voor een nieuw belastingpakket. In Zwolle wordt dat vanmiddag door het algemeen bestuur van WDODelta besproken. De discussie is rechtstreeks te volgen op internet.

Verbeteringen
Het nieuwe belastingstelsel zou eerlijker, duidelijker en duurzamer moeten zijn. Door een betere toepassing van het profijtbeginsel worden de bijdragen aan het watersysteembeheer zo eerlijk en duidelijk mogelijk verdeeld. De kostenverdeling van bijvoorbeeld waterkeringen gaat op basis van beschermde waarde gebouwde en ongebouwde eigendommen.
Bij baggerkosten wordt gekeken of die worden gemaakt in stedelijk of landelijk gebied. Voor de zuiveringsheffing word je tot nu toe aangeslagen voor 1 of 3 verontreinigingseenheden. De nieuwe voorstellen houden beter rekening met de samenstelling van het huishouden. Afhankelijk van het aantal personen krijg je straks een aanslag zuiveringsheffing voor 1, 2, 3 of 4 verontreinigingseenheden.
Waar afvalwater jarenlang als kostenpost werd beschouwd, is het met nieuwe technieken mogelijk om energie op te wekken met afvalwater waaruit ook waardevolle grondstoffen (terug) te winnen zijn. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan duurzaamheidsdoelstellingen en kunnen de zuiveringskosten worden beperkt. In de voorstellen is hiertoe een experimenteel artikel opgenomen om bijvoorbeeld korting te kunnen geven bij fosfaatterugwinning.

Het kantor van Waterschap WDODelta in Zwolle.

Kosten
Uitkomsten van de nieuwe kostentoedelingsmethode verschillen sterk per waterschap omdat ze sterk afhankelijk zijn van het specifieke gebied (verstedelijking, niveau, rivieren, grond). Daarom mag een algemeen bestuur per categorie het kostenaandeel iets laten verschillen.
De waterschappen moeten zich allereerst uitspreken over de gekozen uitgangspunten en redenaties. Voor het toepassen van de nieuwe methode is een landelijke handreiking in ontwikkeling. Dat mag tijd kosten want in 2022 gaat het nieuwe stelsel gaat op z’n vroegst in.
Een eerste en zeer voorlopig beeld laat zien dat een- en tweepersoonshuishoudens straks goedkoper uit zullen zijn. Voor agrarische bedrijven en eigenaren van natuurgebieden wordt echter de aanslag hoger.

Uitgangspunt
Dit laatste komt ook voort uit het uitgangspunt. Hij of zij die baat heeft bij het werk van het waterschap betaalt hiervoor. Daarnaast is het de bedoeling dat hij of zij die lozingen veroorzaakt hiervoor een rekening krijgt. Het waterschap kent handhavers en opsporingsambtenaren en werkt samen met collega’s bij gemeenten, provincie en politie. De rekening wordt bij de dader neergelegd wanneer die wordt opgespoord. Als dat niet lukt, zal zo’n kostenpost meegenomen moeten worden in de omslagheffing.
De bestuursvergadering staat om half twee dinsdagmiddag op de agenda. Via de website is de discussie rechtstreeks te volgen. Daarmee vult het waterschap haar streven naar meer transparante in. Een kijkje achter de schermen.

Zie ook:
Bestuursvergadering WDODelta
Zorg voor waterbeheer door waterschap wijzigt

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x
()
x