Deut. 16:10-20 centraal tijdens Week van het Gebed

Deut. 16:10-20 centraal tijdens Week van het Gebed

Kerk, Nieuws 0 Comment

Zes Kamper kerken nemen deel van 21 tot 28 januari

Met als thema ’Recht voor ogen’ start vandaag de internationale Week van het Gebed. Het thema is voorbereid door kerken in Indonesië en haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium. Zes kerken in Kampen doen mee. Beurtelings zal er elke dag een door onrecht veroorzaakt probleem worden besproken. De reflecties sluiten aan op het thema.

Recht voor ogen
De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. ”Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid,” aldus de organisators van Raad van Kerken en MissieNederland.
De kerken houden samen het recht voor ogen in gebeden en daden. In de centrale bijbeltekst uit Deuteronomium hoofdstuk 16 vers 10-20 gaan Gods voorschriften over van festiviteiten in de opdracht om rechters aan te stellen en het recht te zoeken. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar.

Bidden doet men gebruikelijk met in elkaar gevouwen handen.

Week van Gebed
De Beraadsgroep van Kerken in Kampen is dankbaar dat zij de Week van Gebed opnieuw interkerkelijk kan aanbieden en beleven. Voorganger en coördinator Gijs de Bree is per email bereikbaar en telefonisch op 06-16134630.
De gebedsbijeenkomsten beginnen elke avond om zeven uur en duren ongeveer een half uur. Van 21 tot en met 27 januari vinden de samenkomsten beurtelings plaats in de volgende kerken:

• maandag – Vrije Evangelische Gemeente (Boven Nieuwstraat 114)
• dinsdag – Baptistengemeente (Triangel 1)
• woensdag – Eudokiakerk (Wederiklaan 54)
• donderdag – St. Annakapel (Broederweg 10),
• vrijdag – Leger des Heils (Boven Nieuwstraat 33-35)
• zondag – Afsluiting met SOZO Mission bij Leger des Heils

Dinsdagavond is er een speciale kinderdienst op dezelfde tijd en plaats maar in een andere ruimte. Kinderen kunnen dan onder begeleiding leren hoe het is om samen op verschillende manieren te bidden. Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet.

Bidden boven een geopende Bijbel.

Te downloaden:
Liturgie
Gebedskaartje
Kinderwerkpakket

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op

Back to Top