Gemeente wil weinig kwijt over crisisopvang

Gemeente wil weinig kwijt over crisisopvang

Gemeente, Nieuws, Politiek, Regionaal 0 Comment

Privacy en veiligheid aangevoerd als redenen voor discretie

Na het besluit van de Kamper burgemeester dinsdagavond, is de crisisopvang in Sporthal de Reeve vorige week in allerijl gereed gemaakt. Woensdagnamiddag arriveerden de eerste asielzoekers van de overloop in Ter Apel. Meer dan het aantal personen en de afgesproken verblijfsduur wil noch gemeente Kampen noch Veiligheidsregio IJsselland (VR IJ) kwijt over de crisisopvang voor vluchtelingen uit andere landen dan Oekraïne.

Crisisinrichting
Vrijwilligers van de vrijwillige brandweer uit IJsselmuiden, met assistentie van het korps uit Kampen, zijn tot vier ’s nachts bezig geweest met de inrichting van de sporthal. De teamleider van de brandweer binnen VR IJ is aangewezen als locatiemanager voor de crisisopvang. Hij toonde de sportzaal voordat de eerste asielzoekers arriveerden. Met vergelijkbaar materiaal als even verderop op de parkeerplaats de tent voor coronavaccinatie was ingericht, zijn er vijftien compartimenten opgebouwd, voor ieder maximaal zes personen (zie Facebook).
De tijdelijke bewoners kunnen vrij in en uit lopen en zijn vrij het terrein te verlaten. Brandweer IJsselmuiden beheert de locatie waar permanent beveiligers aanwezig zijn evenals vrijwilligers van het Rode Kruis.

Een compartiment voor crisisopvang in Sporthal de Reeve.

Crisisstructuur
De vluchtelingen die arriveren vanuit Ter Apel zijn voor hun aankomst in Kampen al geïdentificeerd en geregistreerd. Over de samenstelling van de groep kreeg de gemeente stukje bij beetje inzicht. De coördinatie ligt bij mensen van Openbare Orde en Veiligheid. Meer wil de woordvoerster van de burgemeester niet kwijt uit oogpunt van privacy. Het hoofd van de coördinatie binnen VR IJ vult aan dat het een kwetsbare groep mensen betreft. De concernmanager van de gemeente is ook betrokken bij de organisatie en beaamt dit alles.
Gewoonlijk is het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers betrokken bij de asielzoekersopvang maar een woordvoerster van het COA licht toe dat het kabinet heeft de regie naar zich toe getrokken en de crisisstructuur geactiveerd. „De asielopvang loopt vast,” schrijft de minister van Justitie en Veiligheid.

Crisiscoördinatie
„Vanwege die verslechterde situatie is het nodig dat op ‘hoog ambtelijk en politiek-bestuurlijk niveau’ coördinatie en besluitvorming is,” aldus de bewindsvrouw. Daarom heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) de coördinatie van door- en uitstroom van asielzoekers op zich genomen. Die heeft op zijn beurt de Veiligheidsregio’s benaderd. Dar ligt de verantwoordelijkheid.
De communicatie loopt via de gemeente. Daarnaast heeft de Kamper burgemeester van zijn bevoegdheid gebruik gemaakt om in zijn domicilie een crisisopvanglocatie aan te wijzen. Hij wijst erop dat er ”conflicterende belangen kunnen zijn tussen het in de luwte houden van de vluchtelingen en transparantie naar de inwoners toe”. Er zitten veel uitdagingen in de huidige crisissituatie.

Zie ook:
Per direct crisisopvang in sporthal De Reeve
Bedrijfsgebouw in Kampen-Noord aangewezen voor asielzoekers
Verblijfsvergunning na maanden kerkasiel (2019)
Protestgangers naar Lesbos gearriveerd (2018)

De namen van de betreffende functionarissen zijn bekend bij de redactie.

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x