Baggeren Kamper havens gebonden aan wet- en regelgeving

Baggeren Kamper havens gebonden aan wet- en regelgeving

Achtergrond, Nieuws 0 Comment

Afzetlokaties baggerspecie afhankelijk van kwaliteit

Het uitbaggeren van de Kamper havens is deze week van start gegaan. Woensdagmiddag was er een samenkomst in de Zuiderzeehaven om ”het moment te markeren”. Geert Meijering, Kamper wethouder Economie, en Ewald Scholten, directeur Beens Dredging, gaven een toelichting op het project. Kort werd aangestipt waarheen de bagger afgevoerd wordt. Hiervoor zijn drie lokaties aangewezen, afhankelijk van de milieuhygiënische baggerspeciekwaliteit. De her en der verontreinigde grond in de Kamper (water)bodem vraagt namelijk om alertheid.

Zuiderzeehaven
Terwijl het baggeren in de Buitenhaven al was begonnen (zie onderaan), verzamelde de pers zich woensdagmiddag in de Zuiderzeehaven. Er werd een kort memo uitgedeeld over het begrip en de noodzaak van baggeren, hetgeen wethouder Meijering kort toelichtte. Gezien het economisch belang is hij blij met de aanvang van de baggerwerkzaamheden. Hij voegde de daad bij het woord en nam zelf plaats op een kraanpoton om met een knijper een paar happen uit de bagger op de bodem van de Zuiderzeehaven te nemen. Het project is uitbesteed aan Beens Dreding en directeur Ewald Scholten vertelde naar welke lokaties de bagger gaat waarmee ook ”bijgedragen wordt aan maatschappij en natuur”.
De Zuiderzeehaven en Haatlandhaven hebben de ruimte om met een groot kraanponton met hydraulische kraan en trekbak te baggeren. De kraan deponeert de baggerspecie in een onderlosser naast het ponton. In deze twee havens zou het werk deze week gereed moeten zijn.

Geert Meijering in actie met baggeren in de Zuiderzeehaven.

Bodemonderzoek
De opdrachtgever heeft de uitvoerder geïnformeerd over de bodemsituatie. De Buitenhavens grenzen aan verontreinigde locaties, zoals het bouwterrein aan De Hagen (zie onderaan) en de Burgel, waar geen activiteiten mogen plaatsvinden om de (verontreinigde) ondergrond niet te verstoren (zie onderaan). Volgens onbevestigde berichten geldt ook voor de Oude Buitenhaven een ’ondergrens’ bij graafwerkzaamheden.
Tijhuis Ingenieurs heeft het waterbodemonderzoek uitgevoerd en de resultaten getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit. De ontvangstlocaties van baggerspecie hebben het rapport, dat geldt als wettig bewijsmiddel, getoetst voorafgaande aan acceptatie. De risico’s voor de werknemers zijn gering. De verontreinigingen in de baggerspecie zijn niet vluchtig. Voor de omgeving is er geen risico want buitenstaanders komen niet in contact met baggerspecie. Werknemers proberen dit ook te vermijden en maken bovendien gebruik van passende persoonlijke beschermingsmiddelen zoals waterafstotende wegwerpoveralls en laarzen.

Baggerbestemmingen
Aannemer en gemeente zijn samen de bestemming(en) van de vrijgekomen bagger overeengekomen waarbij de milieuhygiënische baggerkwaliteit maatgevend is. Duurzaamheid speelt een rol waar voor verder varen dan noodzakelijk de milieubelasting hoger is. De drie bestemmingslocatie hebben een vergunning gekregen van het bevoegd gezag voor het ontvangen van baggerspecie.
Verontreinigingsklassen A en B mogen naar locaties voor duurzaam hergebruik. Isala Delta is hiervoor uitgekozen, die de specie gebruikt voor de herinrichting van het gebied rondom het Reevediep. De “Nooit Toepasbare specie” wordt naar de Ingensche Waarden gebracht om een oude zandwinput te verondiepen. De NT specie wordt afgedekt met schoner materiaal waarna het gebied wordt ingericht als natuurgebied. Materiaal dat daar niet mag worden gedeponeerd, wordt verwerkt in een Rijksbaggerdepots. Waarschijnlijk wordt de specie naar het Hollands Diep getransporteerd omdat er bij het naburige IJsseloog geen mogelijkheid aanwezig zou zijn voor het lossen van de baggerspecie.
Door betrokkenen en buitenstaanders wordt goed in de gaten gehouden of zich tijdens het baggerproject afwijkingen voordoen. WSV Buitenhaven meldt inmiddels de eerste vertraging. Daar is het baggeren ”een week uitgesteld door capaciteitsproblemen bij de uitvoerder”.

De pers kijkt toe bij de baggerverrichtingen van Geert Meijering in de Zuiderzeehaven.

Zie ook:
Periodiek baggeren Kamper havens gestart in Oude Buitenhaven
Vooralsnog geen activiteiten in Burgel toegestaan
Zieke werknemers door heien voor parkeergarage

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x