Windmolens bij Hattemerbroek toegestaan

Windmolens bij Hattemerbroek toegestaan

Gemeente, Nieuws, Regionaal 0 Comment

Kampen stelt restricties aan windmolens

De Raad van State heeft gevonnist dat de bouw van windmolens bij knooppunt Hattemerbroek mag doorgaan. Bezwaren van omwonenden en natuurverenigingen tegen de vier geplande windturbines langs de N50 op het grondgebied van gemeente Oldebroek zijn afgewezen. Kampen laat slechts op beperkte schaal windmolens toe om haar ”oude cultuurlandschappen” te beschermen.

Oldebroek
De eerste plannen van Jan van Werven, een bekende ondernemer uit Oldebroek, stammen uit 1997. In 2007 bepaalde de Raad van State dat de windmolens, die in Kampen zouden komen, meegenomen moesten worden in de Milieu Effect Rapportage (MER). Maar die kwamen er niet.
In 2014 zei Van Werven de omwonenden een jaarlijkse financiële vergoeding van vierhonderd Euro tegemoet, waarop tegenstanders het woord ”omkoping” in de mond namen. Provinciale Staten van Gelderland uitten kritiek op gemeente Oldebroek die meer draagkracht voor de geplande locaties zou moeten vinden.
In april dit jaar wilde de Raad van State meer duidelijkheid over handhaving van geluidsnormen door Oldebroek. Daarop paste de gemeente de planregels aan. Omwonenden uit Kampen en Hattem kunnen ook zelf geluidsmetingen doen en eventueel bij de buurgemeente klagen. Alles is nu geregeld, ook de garantie dat de windmolens na 25 jaar opgeruimd worden, aldus de Raad van State.

Vier windmolens kent het Windpark Zuiderzeehaven.

Kampen
Natuurverenigingen Hattem en IJsseldelta hebben bezwaar tegen het windmolenpark in de open weidepolder. Overheidsrapporten wijzen de oksel van de A28 en de A50 aan als beste locatie. Niet de N50 naar Kampen. Bovendien wezen bezwaarmakers op het leefklimaat van weidevogels en geluids- en schaduwoverlast voor de bewoners. Om dit laatste beperken is de tiphoogte nu vastgesteld op 150m.
Gemeente Kampen beseft de waarde van open landschappen. Zij wil geen windmolens toestaan op bijvoorbeeld Kampereiland, in de Mastenbroekpolder en in de dijklandschappen langs de IJssel. Windturbines zouden afbreuk doen aan de recreatieve waarden van de oude, door een meanderende IJssel gevormde landschappen. Windturbines mogen alleen verrijzen langs de N50, langs de Hanzelijn en op het industrieterrein ten noordwesten van de stad. Daar heeft Weever al enkele windmolens geplaatst (zie onderaan).
In 2021 zouden de vier windmolens bij Hattemerbroek moeten staan en produceren. Als deel van de windvisie van Provincie Gelderland die volgens Rijksopgave 230,5 MW aan windenergie moet leveren. De schop kan de grond in. Over de vier windmolens aan de andere kant van de grens met Kampen is – juridisch – het laatste woord gezegd.

Hoofdkantoor van Weever met op de achtergrond één van "zijn" windmolens.

Zie ook:
Aanvraag voor windmolens in Koekoekspolder afgewezen (2017)
Volop initiatieven in streven naar Kamper duurzaamheid (2017)

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x