Aanvraag voor windmolens in Koekoekspolder afgewezen

Aanvraag voor windmolens in Koekoekspolder afgewezen

Gemeente, Nieuws 0 Comment

College ziet meerdere bezwaren en geen urgentie

 

Ingenieurs- en adviesburo Krui wind B.V. heeft op één mei jongstleden het college van B en W en de gemeenteraad verzocht haar plannen te mogen presenteren voor plaatsing van enkele windturbines aan de rand van de Koekoekspolder. Zowel de raad als het buro zijn geïnformeerd dat het college geen aanleiding ziet om verder in gesprek te gaan. Mogelijk biedt de volgend jaar op te stellen nieuwe omgevingsvisie soelaas maar om diverse redenen is dat twijfelachtig.

Een eerste groot bezwaar tegen windmolens in de Koekoekspolder is het feit dat het tuinbouwgebied gelegen is in een Nationaal Landschap waar volgens provinciaal en gemeentelijk beleid geen grote windturbines gewenst zijn. Daarnaast ”bieden de huidige bestemmingsplannen Buitengebied en Koekoekspolder nadrukkelijk geen ruimte aan windenergie”, aldus het college. Krui wind B.V. voert argumenten aan waarom windenergie de voorkeur zou moeten krijgen boven zonne-energie. Voor de grondverkoop snijden die volgens het college geen hout. Er is nog ongeveer 34h aan kavels beschikbaar in de Koekoek maar de nu voor zonnevelden uit te geven percelen maken deel uit van een overleg met een aantal tuinders. Als de huidige marktontwikkeling zich doorzet, kunnen de kavels aangewend worden voor uitbreiding van bestaande tuinbouwbedrijven.

Voorbeelden van opwekkingsbronnen voor duurzame energie.

Wettelijke bescherming
Windenergie draagt bij aan verduurzaming van energieverbruik maar heeft wel zijn weerslag op landschap, veiligheid, geluid en slagschaduw. Verspreid door de polder staan er woningen die wettelijke bescherming op deze punten genieten waardoor de inpassing van windenergie een zeer lastige puzzel kan worden. Bovendien heeft de raad zich vrij recent uitgesproken tegen de plaatsing van windturbines net over de grens met gemeente Oldebroek. Deze zouden nog verder gelegen zijn van woonkernen dan aan de rand van de Koekoekspolder. In een Nationaal Landschap zijn nog niet eerder windturbines geplaatst. De oude structuurvisie uit 2007 wees vier potentiële locaties aan waarvan alleen die op Haatland (Zuiderzeehaven) is gerealiseerd. In 2018 stelt de gemeente een nieuwe omgevingsvisie op waarin een nieuwe afweging kan worden gemaakt voor windturbinelocaties.

Provinciale sturing
Met de oude structuurvisie heeft gemeente Kampen zich actief opgesteld in het streven van provincie Overijssel tot meer windenergie. Recent kwam in het nieuws dat de provincie meer gebruik gaat maken van haar aanwijzingsbevoegdheid, zoals ze bij Staphorst en Ommen locaties heeft aangewezen. Binnen Overijssel staat in Kampen al het meeste vermogen aan wind opgesteld met 4×3 MW op Haatland (zie onderaan). Daarnaast lijken nationale doelstellingen effectiever behaald te kunnen worden met grootschalige windparken op zee. Het college tekent aan dat in dat licht gezien landschappelijke argumenten in een nieuwe omgevingsvisie wel eens zwaarder zouden kunnen wegen. Bovendien lopen er momenteel in de Koekoekspolder initiatieven tot energietransitie (verduurzaming van energieverbruik), te weten een zonnepark, een biomassacentrale en uitbreiding van de capaciteit van aardwarmte (geothermie).

Onbekende speler
Krui wind B.V. is een onbekende speler in de (duurzame) energiemarkt. Voor zover bekend heeft het buro geen website en volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel betreft het een éénmansonderneming gezeteld in Punthorst en pas opgericht op 18 januari van dit jaar. Desalniettemin heeft het college van B en W uitgebreid haar negatief advies aan de gemeenteraad gemotiveerd met als zwaartepunt het Nationaal Landschap IJsseldelta. Bij betrokken overheden (Overijssel, Zwolle, Kampen en Zwartewaterland) heeft daarover vrij recent nog een heroverweging plaats gevonden met specifiek diverse vormen van duurzame energie. Zoals verantwoordelijk wethouder Meijering in een eerder artikel benoemt (zie onderaan), mikt Kampen op het uitnutten van geothermie voor de Koekoek en op termijn voor de stad. Wethouder Meijering benadrukte bij het verstrekken van de hierboven beschreven adviesnota nogmaals dat Kampen volop werkt aan haar duurzaamheidsdoelstellingen.

Tuinbouwkassen in de Koekoekspolder.

Zie ook:
Volop initiatieven in streven naar Kamper duurzaamheid
”Raad wil geen windmolens in Oldebroek maar ze verrijzen wel in Kampen” (De Brug, 18 juni 2015)

 

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x