Oldebroek tekent bezwaar aan tegen bestemmingsplan Reevedorp

Oldebroek tekent bezwaar aan tegen bestemmingsplan Reevedorp

Gemeente, Nieuws, Politiek, Regionaal 0 Comment

Wethouder Veldhoen wil meer informatie over ingediende zienswijze buurgemeente

Terwijl het concept van het bestemmingsplan Reeve ter inzage lag, werd er in Noordeinde een informatiebijeenkomst gehouden. Deze Oldebroekse woonkern grenst aan het plangebied. Na deze bijeenkomst diende gemeente Oldebroek een zienswijze. Op vier punten vraagt de Oldebroekse wethouder Westerbroek (RO) aandacht voor de belangen van Noordeinde. Kamper wethouder Veldhoen (RO) zal voor 12 december officieel reageren. Tegenover Kamper Nieuws loopt hij hierop vooruit.

Vier aandachtspunten
Landschap
Allereerst vraagt Oldebroek aandacht voor de landschappelijke inpassing van het Reevedorp. Vanuit Kamper perspectief is daar veel aandacht voor. De toekomstige bewoners wordt ”een panoramisch uitzicht” beloofd” over de IJssel, de hoogwatergeul en het verder liggende landschap”. De woonkern Noordeinde ligt op anderhalve kilometer van wat in de planvisie een ”dorpskarakter in een landelijk gebied” heet. In de zienswijze geeft Oldebroek aan dat er haar inziens sprake is van een ”stedelijke ontwikkeling”. Er wordt een klimaatdijk aangelegd en op dat verhoogde terrein worden woningen gerealiseerd met een maximale hoogte van veertig meter. Dit tast voor Noordeinde het ”uitzicht en silhouet op het landschap” ernstig aan.
Verkeer
Over de verkeersafwikkeling maakt Oldebroek zich op twee punten zorgen. Volgens de plannen loopt het verkeer straks via provinciale wegen ten noorden van Reeve. In theorie klinkt dat goed maar de bewoners van Noordeinde vrezen veel sluipverkeer. Met name voor fietsers, waaronder veel schoolgaande jeugd, zal dit in de smalle bebouwde kom van het dorp gevaarlijke situaties opleveren. Tijdens de woningbouw wordt bovendien een dichtslibben van de lokale wegen verwacht waarvoor Oldebroek de aandacht vraagt van het College van B&W en de gemeenteraad van Kampen. Ook de projectorganisatie van Ruimte voor de Rivier wordt hierover benaderd want de aanleg van de Reevedam bij Dronten kan bij afsluiting van de Roggebotsluis ook problemen opleveren.
Verbindingsgeul
Tenslotte ziet Noordeinde graag een aansluiting gerealiseerd vanaf haar landgrens bij de Gelderse sluis (lees: Kanoverhuur Dekker) op de hoogwatergeul via een uit te diepen vaargeul. De recreatieve aspecten van het ontwerpbestemmingsplan spreken de inwoners van Noordeinde erg aan. Oldebroek vraagt Kampen haar wens voor een vaargeul te ondersteunen in overleggen en plannen met betrokken instanties zoals het waterschap bij bijvoorbeeld de plannen voor versterking van de Noordelijke Randmeerdijk.  Achter de boom op de landtong zou de vaargeul naar de hoogwatergeul moeten liggen.

Veldhoen verbaasd
Kamper wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Gerrit Jan Veldhoen reageert verbaasd op de ingediende zienswijze van zijn Oldebroekse collega Harm Westerbroek. Op de informatiebijeenkomst in Noordeinde heeft Veldhoen de vragen van de bewoners reeds vernomen, ofschoon hij toen geen reactie gaf volgens Jan van Ommen (Belangengemeenschap Noordeinde). Tijdens het interview op het gemeentehuis van Oldebroek haalde hij samen met dorpsambtenaar Johan Fidder herinneringen op aan hun beider ervaringen met het vastlopen van hun boten voor de Gelderse Sluis.
Veldhoen gaat eerst informeren of Westerbroek een bevestiging op papier wilt zien van de ingebrachte punten of daadwerkelijk een officieel antwoord op de zienswijze. Volgens Westerbroek heeft Oldebroek al eerder een zienswijze ingediend maar beide betrokken gemeenten kunnen die niet boven water krijgen. In het voorjaar van 2005 ontstond namelijk ook al de nodige beroering in Noordeinde. In de eerste plannen van Ruimte voor de Rivier leek Noordeinde toen van de kaart geveegd te worden.

Geruststellende woorden
Wat het bouwobject van 40m hoog betreft, geeft Veldhoen aan dat dit geen torenflat zal worden of zoiets maar een ”bouwkundig element” ter accentuering van het centrale dorpsplein in Reeve. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een kerkspits die wel vaker uit een landschap omhoog rijst. Hij verwacht op voorhand geen ongewenste verkeersmaatregelen en de aanleg van de Reevedam zal het verkeer op de N307 (Flevoweg) niet belemmeren.
Volgens Veldhoen zijn de bewoners van Noordeinde altijd betrokken bij het opstellen van plannen. Ten tijde van de ophef in 2005 was Veldhoen zelf wethouder in Oldebroek en is zijn Kamper voorganger Rietkerk op de bewoners afgestapt. De gemeenteraad van Oldebroek is uitgenodigd voor een excursie door het plangebied.

De smalle wegen in Noordeinde waar sluipverkeer door het Reevedorp wordt gevreesd.

Meer bezwaarders
Op last van de Raad van State is het woningbouwprogramma met ruim de helft terug gebracht tot 600 woningen. Werkgroep Zwartendijk blijft klagen over ”het rommelen van Kampen met de cijfers.” De strijders tegen ”bouwen over de Zwartendijk” stapten al eerder met succes naar de Raad van State. Volgens hen stelt Kampen te rooskleurige bouwprognoses op en zou ze zelfs woningbouwplannen in de bebouwde kom schrappen om een woningtekort te stimuleren.
Ondanks deze tegenwind gaat de campagne voor het Reevedorp onverdroten door. De grote, op vinyl afgedrukte foto van het plangebied wordt te pas en te onpas tevoorschijn gehaald. ”De gedroomde dekbedovertrek voor wethouder Veldhoen”, reageerde een deelnemer aan een excursie in het gebied tijdens het Hanzecongres, waar Gerrit Jan Veldhoen zelf ook om moest lachen. Vorige maand kwam de foto ter tafel in het stadhuis bij een workshop en op de grond van het Regengebied. Daar werd het vinyl uitgespreid bij de cateringtruck waar geïnteresseerden en toekomstige bewoners door een VR-bril de toekomst van Reeve konden bekijken. Zoals het een (vooralsnog) open landschap betreft, is het rondom Reeve verre van windstil.

Op 4 nov. jl. konden geïnteresseerden bij een cateringtruck de toekomst van Reeve bekijken.

Zie ook:
Medewerkers gemeente volgen workshop klimaatadaptatie
Noordeinde zegt massaal ’nee’ tegen IJssel in achtertuin (2005 – Oldebroek.net)
Ontwerp bestemmingsplan Reeve (gemeente Kampen)

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x