Kiem voor Kamper 24-uurseconomie gelegd (video)

Kiem voor Kamper 24-uurseconomie gelegd (video)

Analyse, Nieuws, Politiek 0 Comment

Gemeenteraad stelt zondagmiddag vacant voor supermarkten

De kogel is door de kerk. Beter gezegd, door de supermarkt. Deze sector mag, in navolging van de horeca, nu ook elke zondagmiddag geopend zijn. Waar elders in Nederland de koopzondag al langere tijd in opmars is, zo begon de strijd in Kampen ruim anderhalf jaar geleden. Een commissie die oordeelde dat voor- en tegenstanders elkaar in evenwicht houden, deed de gemeenteraad doorslaan naar het scheppen van de mogelijkheid om alle dagen van de week boodschappen te doen.

Zondagverkenning
In het coalitieakkoord werd afgesproken een raadswerkgroep in te stellen die een einde zou moeten maken aan de discussie rondom zondagsopenstelling van winkels, om te beginnen van supermarkten. Deze werkgroep onder leiding van Nieke Jansen (GroenLinks) riep een commissie in het leven die de meningen en ideeën van Kampenaren moest inventariseren. Niet kwantiteit maar kwalitatief. De voor- en tegenstanders lieten en laten zich via social media horen en sneeuwen het grijze (of genuanceerde) middenveld onder.

Op elf juni bood commissievoorzitter Ann Alice van der Weerd haar rapport aan werkgroepvoorzitter Nieke Jansen aan. Die schreef een raadsvoorstel dat daarop gebaseerd is, waarop de CU zich terugtrok uit de werkgroep. Jansen verzekert echter dat dit voorstel een harde afspraak was uit de eerste week van januari. De Commissie Zondagverkenning geeft in onderstaande video een impressie van haar werkzaamheden. Zij concludeert dat de meeste Kampenaren zich pragmatisch opstellen en de ander best ruimte gunnen. Dat greep het CDA aan om van standpunt te wijzigen waardoor een meerderheid ontstond voor zondagsopenstelling, hetgeen de uitslag was van de stemming tijdens deze laatste gemeenteraadsverkiezing voor het zomerreces.

Nieke Jansen werpt een blik in het rapport van Ann Alice van der Weerd c.s.

Bidstond
Op initiatief van de SGP-fractie werd vorige week een bidstond belegd bij de Gereformeerde Gemeente waarbij ook andere kerkverbanden zich aansloten. Behalve het Bijbelse vierde gebod van zondagsrust, benadrukte SGP-afdelingsvoorzitter de Vries dat één vrije dag in de week voor iedereen heilzaam is. Het voorstel van de werkgroep poogt de zondagsrust deels te bewaren door openstelling alleen op zondagmiddag toe te staan zonder bevoorrading. En niet op Pasen, Pinksteren en Kerstzondag.

Er werden geen amendementen ingediend waardoor dit voorstel ongewijzigd is overgenomen. Het CDA had haar draai gemaakt om ”de ander niet de wil op te leggen” waardoor de sleutel feitelijk bij het GBK kwam te liggen. In het verleden had ze zich voorstanders getoond maar nu deed ze vooraf geen uitspraak over haar stemgedrag. Desondanks lieten regionale en landelijke kranten al bij voorbaat weten dat er een meerderheid voor zondagsopening zou zijn.

De bidstond in de Poortkerk werd goed bezocht.

Wortels
D66 is ”trots” op het bereikte resultaat van haar strijd die ze in oktober 2017 begon. Zij maakt onderscheid in regels die je aan elkaar oplegt waartoe ze niet de religieuze regels rekent. Uiteindelijk was de stemmingsuitslag 19 voor versus 12 tegen. Behalve de christelijke partijen CU (6) en SGP (4) stemden van de links georiënteerde partijen alleen Kampen Sociaal (2) tegen. Het CDA liet haar christelijke wortels los en de PvdA en (deels) GroenLinks lieten hun socialistische wortels los ten faveure van het liberalisme en de markteconomie.

Feitelijk had alleen de nieuwe supermarkt bij station Kampen-Zuid, gedreven door een uit het westen afkomstige ondernemer, de wens tot zondagsopening. Andere grutters denken nu wel te moeten volgen. Zodra het besluit gepubliceerd is – naar verwachting op 14 juli – is zondagsopening van supermarkten in Kampen van 12u tot 18u toegestaan.

Werkeloze winkelkaartjes bij AH Kampen-Zuid.

D66, VVD, KS, PvdA en SGP stoomden meteen door en hadden kort na middernacht een motie van treurnis gereed over de duiding van de financiële situatie. Want er werd meer besproken tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. De hoge opkomst van publiek zal echter ongetwijfeld toe te schrijven zijn aan het agendavoorstel van de zondagsopening. Dat voorstel is aangenomen waarmee Kampen zich bij de tijd heeft gebracht. Geen goede tijd volgens een raadsminderheid.

Zie ook:
Vier dialogen in maart over zondagopenstelling
Marjan presenteert glossy ’Zondag in Kampen’Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x