Eerste fase Reevesluis gereed en bouw vervolgt

Eerste fase Reevesluis gereed en bouw vervolgt

Nieuws 0 Comment

Fundering en damwanden geplaatst voordat ”ecologisch seizoen” begint

Door de krappe planning was het even hard doorwerken. Bovendien ”onder winterse omstandigheden”, zo laat Isala Delta weten. De eerste zichtbare werkzaamheden aan de Reevesluis zijn voltooid voor het ”ecologisch seizoen van 1 april”. Het werkeiland is aangelegd. De heipalen en damwanden zijn geplaatst. Na deze mijlpaal op maandag 26 maart vervolgen de werkzaamheden tot de geplande voltooiing eind volgend jaar.

Fundatie schutsluis
In opdracht van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta bouwt de aannemerscombinatie Isala Delta een nieuwe sluis die de Roggebotsluis moet vervangen. De bouw van de zogeheten Reevesluis werd afgetrapt door de minister van I&W (zie onderaan). Met welwillende medewerking van Isala Delta heeft Kamper Nieuws een exclusieve fotoreportage van de funderingswerkzaamheden gemaakt (zie onderaan). In totaal zijn er ”in een korte periode van negen weken en onder winterse omstandigheden” 79 prefab heipalen van zo’n 18m lang verdiept aangebracht. Daarbij zijn er, ondanks het winterse weer én het late ochtendgloren, in dezelfde periode 392 damwandplanken geplaatst, die tezamen een gewicht van 1720 ton kennen. De bouw wordt nu vervolgd met het aanbrengen van verankering van de schutsluis, gevolgd door grondwerk en de bouw van klok, beneden- en bovenhoofd. Volgend jaar worden de deuren ingehesen en het bedieningsgebouw gebouwd. Dit wordt gebouwd volgens het principe van de circulaire economie.

Hijskranen plaatsen de damwanden aangestuurd door medewerkers.

Ecologisch seizoen
De Reevesluis wordt, na aanpassingen in het oorspronkelijke plan, duurzaam uitgevoerd, zoals in een eerder artikel beschreven (zie onderaan). Vanaf november 2019 zou er vaarverkeer door de nieuwe sluis mogelijk moeten zijn en start de bouw van de spuisluis, die alleen voor de waterhuishouding dient. Isala Delta spreekt van een tijdige voltooiing van de eerste bouwfase omdat op 1 april het ”ecologisch seizoen” begint. Voor het broedseizoen wordt doorgaans de periode van half maart tot half juli aangehouden. Werkzaamheden in die periode die geluid en visuele verstoring veroorzaken, kunnen leiden tot verstoring van broedende vogels en hun nesten hetgeen wettelijk verboden is. Met de bouw van de Reevesluis startte fase 2 van het veelomvattende project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Deze fase 2 is in de planning naar voren geschoven waardoor het nu overlapt met fase 1. Binnen die fase werd aan de andere kant van het grote ’werkgebied’ vorige week de opening van het eerste verlegde (fiets)deel van de Kamperstraatweg gevierd (zie onderaan). Aan beide zijden van het Reevediep worden de werkzaamheden vervolgd.

De damwanden van de Reevesluis zijn geplaatst. Op de achtergrond zijn het Reevediep en Noordeinde zichtbaar.

Zie ook:
Fotoreportage funderingswerkzaamheden
Reevesluis bij nader inzien duurzaam
Eerste paal Reevesluis geslagen door minister IenW (video)
Nieuw fietspad Kamperstraatweg geopend

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op

Back to Top