Kamper bevolking neemt slechts gering toe

Kamper bevolking neemt slechts gering toe

Nieuws 0 Comment

Jubelende uiting ”groeit als kool” niet door cijfers gestaafd


Deze week presenteerde het CBS de nieuwste bevolkingscijfers van Nederlandse gemeentes. In Kampen zijn er afgelopen jaar mensen geboren en hebben zich nieuwe inwoners gevestigd. Er zijn echter ook mensen gestorven en inwoners vertrokken. Met de jaarwisseling telde Kampen ruim 53.000 inwoners. In de lokale pers werd voor Kampen de zinsnede gebezigd ”groeien als kool”. Tegelijk is er ’gewas’ verdwenen waarmee per saldo Kampen weinig inwoners meer heeft dan vorig jaar. Niels Jeurink pakte de cijfers van het CBS erbij en roerde de trom op Facebook.

Centraal Bureau voor de Statistiek
Het CBS verzamelt en publiceert statistische gegevens op het gebied van allerlei maatschappelijke en economische terreinen. De cijfers worden in zeer brede kring gebruikt. Toekomstige prognoses en politiek beleid kunnen erop gebaseerd worden. In de discussie, die zich ontspon op Facebook, wordt gesuggereerd dat uit de zogenaamd grote bevolkingsgroei een blijvende vraag zou blijken naar woningen. Dit zou voer zijn voor beleidsmakers zijn die de geplande nieuwbouw in het Reevegebied verdedigen en graag zien toenemen. Bovendien staat het plan Reeve deze maand weer op de agenda van de gemeenteraad.

Cijfers uitgesplitst naar onderwerp
Niels Jeurink (gemeenteraadslid voor GroenLinks) bezocht de website van het CBS waar alle cijfers openbaar vermeld staan en zelfs te downloaden zijn in overzichtelijke bestanden. Volgens deze statistieken zijn er vorig jaar 708 nieuwe Kampenaren geboren en 388 overleden. Vanuit andere gemeentes vestigden zich 1690 mensen in Kampen en 183 vanuit het buitenland. Er vertrokken 1476 Kampenaren naar elders in Nederland en 192 naar buitenlandse oorden. Per saldo komt dit neer op een bevolkingsgroei van 561 personen. Gemiddeld over 2008 tot 2012 was de groei 308 personen en over 2013 tot 2017 bedroeg dat aantal 458 personen. Geen spectaculaire groei dus. Relatief was de bevolkingsgroei vorig jaar 1,08. Bij benadering was dat ook het percentage in 2002, 2008 en 2015. In 2003 en 2004 was het percentage slechts 0,06% wat de sterke schommelingen van bevolkingsaanwas of -krimp illustreert.

Grafiekschets van het Kamper bevolkingsaantal vanaf 2008 (de laatste twee punten zijn gemiddelden over vier jaar).

Landelijke tendensen
In bijna een kwart van de Nederlandse gemeentes is de bevolking gedaald, vooral aan de randen van Nederland. Enkele kleinere gemeenten rond de vier grote steden kregen er naar verhouding de meeste inwoners bij, zo meldt het CBS. Over geheel Nederland groeide de bevolking met zo’n honderdduizend inwoners, vergelijkbaar met vorig jaar. Volgens ramingen van de statistiekenproducent telt Nederland inmiddels bijna 17,2 miljoen (geregistreerde) inwoners. Ruim 80% van de bevolkingsgroei is afkomstig van buitenlandse migratie.

Plannen woningbouw
Voor beleidsmakers, niet voor enkel op winst gerichte projectontwikkelaars, komen er veel aspecten om de hoek kijken bij woningbouwplannen. De bevolkingsgroei kan gedifferentieerd worden naar bevolkingsgroepen en hun wensen of behoeften om het type te bouwen woningen te bepalen. Voor de toekomst kan dit alleen op verwachtingen gebaseerd zijn die objectief lastig vast te stellen zijn. Bij de redactie zijn meerdere voorbeelden bekend van Kampenaren die naar Ens zijn vertrokken vanwege de sfeer in Kampen. Er is ook een jong gezin vertrokken dat geen grotere woning in Kampen kon vinden en geen prijs stelde op nieuwbouw. Zo spelen er een heleboel factoren een rol. Wethouder Veldhoen is een fervent voorstander van het Reevedorp terwijl GroenLinks het buitengebied wil sparen en insteekt op een “compacte stad”. Discussies op Facebook en elders, waaronder in de raadszaal, zullen voortduren. Daarbij kunnen realistische cijfers verdoezeld worden door een gekleurde presentatie.

Het kantoor van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Den Haag.

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x