Onduidelijkheid troef rondom Informatieplicht

Onduidelijkheid troef rondom Informatieplicht

Nieuws, Politiek, Zakelijk 0 Comment

Grotere bedrijven moeten energie besparen en dit rapporteren

Voor bedrijven bestond al de plicht tot energie besparen. Per 1 juli 2019 komt daar de plicht bij om te rapporteren over de genomen energiebesparende maatregelen. Hoeveel bedrijven het betreft binnen gemeente Kampen is onduidelijk. RVO verwijst bij navraag naar een brief die aan de gemeente is verstuurd. De gemeente kan die brief niet boven water krijgen. Volgens OD IJsselland staan er nog geen handhavende maatregelen op stapel.

Activiteitenbesluit milieubeheer
De aanvullende regelgeving valt onder het zogenoemde Activiteitenbesluit milieubeheer. Dat is een algemene maatregel van bestuur en sinds 2013 de officiële benaming voor het Nederlandse Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim).
De energiebesparingsplicht geldt voor bedrijven en instellingen die per jaar meer dan 50.000kWh elektriciteit verbruiken (of het equivalent van 25.000m3 aardgas). Zij moeten energiebesparende maatregelen nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Nu komt daar de plicht bij om uiterlijk op 1 juli 2019 te melden welke maatregelen zijn genomen. Dit kan via het eLoket van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO).

Datacenters zijn vaak energieslurpers.

Handhavend optreden
Met de informatieplicht willen bedrijfsleven en overheid energiebesparing versnellen. Ook de CO2-reductie in Nederland zou zo een impuls moeten krijgen. In een informatieblad meldt Omgevingsdienst IJsselland handhavend te zullen optreden namens de gemeenten. Er zijn echter nog geen maatregelen vastgesteld, meldt een interne bron. Gemeenten hebben geen inzicht in de energierekening van bedrijven. RVO heeft een aantal bedrijven aangeschreven die volgens haar in aanmerking kunnen komen voor de informatieplicht.
RVO verzamelt, beheert en categoriseert de binnengekomen informatie. OD IJsselland zal steekproefsgewijs toezicht houden op het naleven van beide plichten.

Hernieuwbare energie
Het toepassen van hernieuwbare energie, zoals zonne- of windenergie, geldt niet als energiebesparende maatregel, duidt RVO de informatieplicht. Energiebesparing betreft het voorkomen of verminderen van energieverbruik. Door bijvoorbeeld het toepassen van energiebesparende technieken, zoals isolatie of het toepassen van LED-verlichting. Valide maatregelen moeten het verbruik van elektriciteit (kWh) en/of het equivalent aan aardgas (m3) verminderen.
De regelgeving wordt niet verminderd evenmin als de communicatie, waarmee via meerdere kanalen bedrijven worden gewezen op de informatieplicht. Energie staat dezer dagen volop in de belangstelling, zowel voor particulieren als voor bedrijven, al dan niet verplicht.

Kampen wordt energieneutraal met Koekoekspolder voorop (video)
Leerlingen Pieter Zandt denken mee over duurzame energietoekomst
Kampen krijgt Energiebank als vierde in Nederland

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op

Back to Top