VVD en D66 gaan hand in hand voor stadsstrand

VVD en D66 gaan hand in hand voor stadsstrand

Nieuws 0 Comment

Gemeenteraad neemt motie aan om ’koestrandje’ veilig en toegankelijk te maken

De raadsvragen die de Kamper VVD-fractie heeft gesteld over een stier op het strandje aan de IJssel, hebben geresulteerd in een motie samen met D66. Die partij had vier jaar geleden in haar verkiezingsprogramma de wens opgenomen voor een stadsstrand. Een meerderheid van de raad nam de motie aan waardoor aankomend voorjaar een Kamper stadsstrand gerealiseerd zou moeten zijn. Om te zonnen en te pootjebaden.

Strandstier
In augustus stelde Harry Bruins (VVD) raadsvragen over de situatie op het strandje aan de IJssel tegenover de IJsselkade benedenstrooms (zie onderaan). Marcel Stoel, die boert op Kampereiland, heeft daar enkele pinken (maagdelijke koeien) lopen en een stier om ze voor het eerst te bevruchten. Zowel de stier als de soms onbezonnen pinken kunnen een gevaar vormen voor de badgasten. Uiteindelijk heeft Stoel een waarschuwingsbord aan het toegangshek gehangen en het jongvee ”onder protest” verderop gestald (zie onderaan). Noorderstaete, beheerder van de gepachte grond, zou zich deze winter buigen over een oplossing.
Bij de vorige raadsverkiezingen had D66 in haar programma de wens opgenomen voor een onderzoek naar ”een veilig stadsstrand aan de IJssel of het Ganzendiep”. Fractielid Kyra Selles pleitte er destijds in de campagne voor. D66 en VVD hebben elkaar nu op dit punt gevonden.
Een derde partij, de PvdA-fractie, diende mede de motie in. Daarin wordt het college van B&W verzocht om ”uiterlijk in de lente van 2019 het koestrandje aan de Van Diggelenkade toegankelijk te maken als pootjebadstrand”. Zwemmen in de IJssel blijft nadrukkelijk verboden door Rijkswaterstaat.

Pinken en "hun" stier grazen op het toekomstig stadsstrand.

Pachtcompensatie
Al decennia worden de betreffende weides langs de IJssel verpacht aan Marcel Stoel. Hij staat positief tegenover het idee van een stadsstrand maar wil dan compensatie voor de verloren grond. Hij is niet op geld uit, liet hij eerder weten aan Kamper Nieuws, maar denkt dan aan een alternatieve locatie voor het weiden van zijn vee. Dit is ook als verzoek aan het college in de motie opgenomen, evenals het (water)veilig inrichten van het strandje en zo nodig in de begroting voor 2019 daarvoor middelen vrijmaken.
Tevens wordt in de motie gevraagd te onderzoeken hoe de locatie ”kan worden betrokken bij de waterbelevende aspecten van het gebied nabij station Kampen”. Volgens de fracties van D66 en VVD zou een stadsstrand ”een aanwinst zijn voor de stad” zijn. Deze motie is een eerste stap naar ”het betrekken van het strandje bij de plannen voor een nieuw waterfront bij station Kampen”, zoals D66-fractievoorzitter Gerben Wijnja het formuleert. Hij ziet al een ”Kampen aan zee” voor zich. Gezien de standpunten over de zondagsrust van beide betrokken partijen, is te verwachten dat het stadsstrand ook op zondag geopend zal zijn.

Zie ook:
”Stier bij strandje gevaarlijker dan zwemmen in IJssel” (video)
Pachter verplaatst ”onder protest” stier en pinken

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments

Back to Top

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x