De Terpen wordt opgeleverd met materialenpaspoort

De Terpen wordt opgeleverd met materialenpaspoort

Gemeente, Nieuws, Zakelijk 0 Comment

Primeur circulair bouwen voor nieuwe Kamper wijk en bewoners

De eerste bewoners van de nieuwe in aanbouw zijnde wijk De Terpen hebben de sleutel ontvangen. Inclusief een materialenpaspoort waarmee precies vastligt welke materialen zijn gebruikt voor hun huis. Wanneer dat in de toekomst gesloopt of verbouwd wordt, is zo bekend wat te verwachten aan afval en herbruikbaar (bouw)materiaal. Met de proef speelt de gemeente in op toekomstige wetgeving.

Primeur
Aan familie Leusink was de eer afgelopen vrijdag om de sleutel èn het materialenpaspoort in ontvangst te nemen van de eerste nieuwe woning in De Terpen, een nieuwe buurt achterin Het Onderdijks. Onder grote belangstelling van de media en vertegenwoordigers van het bouwbedrijf, overhandigde wethouder Albert Holtland een enorme sleutel en een bewijs van het materialenpaspoort. Een dag eerder had de familie de echte sleutel gekregen.
Holtland vertelde kort dat nog zeven andere woningen meedoen aan de proef met een materialenpaspoort. Enerzijds speelt gemeente Kampen met deze proef in op nieuwe wet- en regelgeving die naar verwachting vanaf volgend jaar ingaat. Anderzijds draagt de proef bij aan de doelstellingen van de Nederlandse regering om in 2030 50% en in 2050 100% circulair te zijn.

De Terpen
In de nieuwe woonbuurt van Het Onderdijks worden – verdeeld over drie terpen, een boerenerf en een boomgaard – bijna negentig woningen gebouwd. BPD|Bouwfonds Gebiedsontwikkeling tekende voor de ontwikkeling van de veertig woningen in de Dorpsterp. Mateboer Bouw startte vrijdag met de oplevering van de eerste woningen van deze terp.
De Terpen grenst aan de bestaande bouw van Het Onderdijks. Ver van het centrum van Kampen gelegen, grenst het aan het buitengebied en ligt het dicht bij de IJssel en het Reevediep. Vroeger stonden hier boerderijen op kleine terpen. Holtland sprak over “een mooie aanvulling op het bestaande woningaanbod van gemeente Kampen”. De loopplanken en grote modderplassen onderstreepten zijn woorden dat de buurt nog niet af is: “Het echte woonrijp maken begint in maart.”

Overhandiging sleutel aan eerste bewoners van nieuwe buurt De Terpen.

Materialenpaspoort
Een materialenpaspoort maakt inzichtelijk welke materialen bij de bouw worden gebruikt en hoe deze zijn verwerkt. Gemeente Kampen biedt bij wijze van proef aan acht kopers van gemeentelijke kavels in De Terpen de mogelijkheid om samen met de aannemer een materialenpaspoort op te stellen voor de bouw van hun woning.
Het materialenpaspoort is een digitaal bestand waarin van de verschillende materiaalkeuzes de duurzaamheid, circulaire prestatie, mate van giftigheid, losmaakbaarheid (voor hergebruik) en financiële restwaarde worden opgenomen. Dit geldt ook voor van toepassing zijnde certificaten en onderhoudscontracten.

Keuzevrijheid
De acht kaveleigenaren die door de gemeente voor de proef zijn benaderd, werken vrijwillig mee. Zij hebben en houden de vrije keuze waar het gaat om materiaalgebruik en het in te schakelen bouwbedrijf. De kaveleigenaren zijn ingelicht over het belang van duurzame keuzes en de voordelen van het materialenpaspoort.
“Met de pilot willen we als gemeente ervaring opdoen hoe we bij kunnen dragen aan een nieuwe manier van duurzaam denken en doen,” aldus Holtland, “en in dit specifieke geval: bouwen vanuit een circulaire gedachte.” De kosten neemt de gemeente voor haar rekening.
Familie Leusink beleefde een bijzondere dag.

Zie ook:
Circulaire infrastructuur begint bij Kampen
Reevediep testomgeving eerste circulair viaduct

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x