Neerslag geeft verlichting maar geen volledig herstel

Neerslag geeft verlichting maar geen volledig herstel

Achtergrond, Nieuws 0 Comment

Waterstand rivieren verbetert – alertheid op droogte en verzilting blijft

De neerslag die sinds een week valt, in soms flinke hoeveelheden, maakt een eind aan een langdurige periode van droogte. Het water in de grote rivieren stijgt daarmee wat een verlichting voor de scheepsvaart betekent. De grondwaterstanden blijven echter ”onverminderd laag”. De afgelopen maanden werden er diverse maatregelen genomen tegen de droogte maar ook tegen de verzilting.

RWS
”Als gevolg van de gevallen en de verwachte neerslag in het stroomgebied van de Rijn en de Maas, zal het water in de grote rivieren de komende dagen flink stijgen. Daarmee komt in ieder geval voor de komende week een eind aan de periode van zeer lage waterstanden,” meldt Rijkswaterstaat.
Door het (verwachte) komende wisselvallige weer zal de waterstand van zowel Rijn als IJssel stijgen. RWS en waterbeheerders blijven alert wat betreft gevolgen van de afgelopen periode van droogte. De uiterwaarden zullen bij de verwachte toename van de Rijnafvoer niet onderlopen.
Schepen kunnen weer meer lading vervoeren. RWS blijft de ‘minst gepeilde diepte’ nog uitgeven, zodat schippers daarmee kunnen bepalen hoeveel lading mee te nemen. Ingestelde maatregelen vanwege het lage water, zoals versmalde vaargeulen, kunnen dan worden afgebouwd.

De neerslag brengt langzaam maar zeker een einde aan de lange periode van droogte.

WDODelta
Waterschap Drents Overijsselse Delta wijst erop dat “de grondwaterstanden onverminderd laag blijven.” Er is ongeveer drie maanden typisch Nederlands weer nodig, met extra regen, om het huidige watertekort van circa 300 mm op te lossen.
Gewoonlijk kennen we in Nederland weinig droogte door de vele meren en de gestage aanvoer van water, voornamelijk van Rijn en IJssel, en door het intensieve waterbeheer. Het waterschap gebruikt water uit het IJsselmeer en de IJssel om via het hoofdsysteem de grondwaterstanden aan te vullen waar wateraanvoer mogelijk is. Lage waterstanden op het IJsselmeer als gevolg van windinvloed kunnen tijdelijk wel zorgen voor onvoldoende wateraanvoer.
Daarnaast kan er door de technische vooruitgang nu met flexibel waterpeilbeheer gewerkt worden.

Verzilting
Ook de verzilting zal afnemen als gevolg van de grotere hoeveelheid water die de Rijn en de Maas gaan afvoeren. Verzilting is het geleidelijk toenemen van het zoutgehalte van bodem of water. Ten gevolge van overstromingen vanuit zee, zoute kwel (opwelling) of door onzorgvuldige irrigatiemethoden.
In Nederland vormt verzilting hoofdzakelijk in het westen een probleem. In augustus namen de organisaties LCW en MTW maatregelen om onder andere de verzilting aldaar aan te pakken. In de IJsseldelta ’spoelt’ het water van de IJssel ook het IJsselmeer door. Gezien de grootte van het IJsselmeer zal het echter nog enkele maanden duren voor het zoutgehalte van het IJsselmeer weer op het gebruikelijke niveau zit.
Er worden nog meer maatregelen genomen tegen het aloude probleem van verzilting maar de beste remedie tegen droogte en verzilting blijft natuurlijk: neerslag, en het liefst veel.

Verzilting is een aloud probleem dat wereldwijd veel landbouwgrond kost.

Zie ook:
”Niet politiek, wel deskundig” (pleidooi voor waterbewustzijn)
Dijkgraaf toont begrip voor balende boeren
Waterschap wijst nadrukkelijk op kurkdroge dijken

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x