Na acht jaar is de IJsselkogge nog steeds niet ’thuis’

Na acht jaar is de IJsselkogge nog steeds niet ’thuis’

Geschiedenis, Nieuws, Politiek 0 Comment

Gemeente blijft eindeloos zoeken naar locatie voor expositie

Onder aanvoering van wethouder Bas Wonink blijft de gemeente eindeloos zoeken naar een plek waar de IJsselkogge ’thuis’ kan komen. Acht jaar nadat het unieke scheepswrak boven water is gehaald, onder wereldwijde belangstelling, heeft de gemeente nog steeds geen knopen doorgehakt. In de zoektocht waar de IJsselkogge te plaatsen bij terugkeer naar Kampen, vallen alleen maar opties af.

Van Heutszplein
Al langer geleden wezen de inwoners van Kampen het plan van het college van B&W af om de IJsselkogge op het Van Heustzplein te plaatsen. Het college hield er lang aan vast maar koos uiteindelijk toch eieren voor haar geld. Vervolgens is de coateroptie onderzocht en hoe de gepresenteerde ’optopping’ en ’uitbreiding’ van de Van Gend & Loos-loods zich verhouden tot de opstelplaatsen van de bussen bij station Kampen. De eerste en de laatste suggestie vallen af. De coaster en achter het station zijn nu in de ijskast gezet. De Koggewerf wordt nog onderzocht als vestigingslocatie maar dan is er geen ruimte om een nieuwe Kamper Kogge te bouwen.

Coaster
Het projectteam van de gemeente heeft met de organisaties op de Koggewerf de gesuggereerde optie uitgewerkt om IJsselkogge onderkomen te geven in een coaster aan de kade. De uitwerking van de coasteroptie beperkte zich in eerste instantie tot een impressie van de ruimtelijke inpassing. Hoe het bijzondere scheepswrak in de coaster zou passen en waar ruimte zou zijn om het verhaal van de IJsselkogge te vertellen. Dit is beoordeeld door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) die de coastervariant echter afwijst. Haar negatief advies ligt met name op het gebied van de te krappe ruimte voor monitoring en onderhoud en de ernstige twijfels over de stabiliteit door de te verwachtte trillingen tijdens varen.

Loods
Er hebben gesprekken plaatsgevonden met de concessiebeheerder, provincie Overijssel en de toekomstig concessiehouder EBS (vanaf één december). Op basis hiervan blijkt dat de variant ’uitbreiding’ (dus naar achteren) niet realiseerbaar is zonder gevolgen voor het aantal opstelplaatsen. Bij het ontwerp van de variant ’uitbreiding’ is uitgegaan van vier opstelplaatsen voor lijnbussen. Bij de aanbesteding van de nieuwe concessie voor het busvervoer is uitgegaan van zes opstelplaatsen (vijf voor de reguliere lijndiensten en één voor treinvervangend vervoer indien benodigd).
”Met de nieuwe concessie zal het terugbrengen van het aantal opstelplaatsen vergaande consequenties hebben voor de kwaliteit van het openbaar vervoer in Kampen. Bovendien laat de uitvoering van het ontwerp Schans Buitenwacht geen ruimte voor opstelplaatsen voor bussen,” zo concludeert het college. Anderen geven aan dat de enige overgebleven optie ’optopping’ volstrekt niet passend is naast het monumentale stationsgebouw.

RTL Nieuws was aanwezig bij de inhuizing op de Bataviawerf.

Vervolg
De gemeente werkt verder aan een ontwerp voor de Koggewerflocatie, de stichtingskosten en de raming voor de variant ’optopping’ van de loods. De uitkomsten van onderzoeken, betreffende onder andere archeologie en bodem, worden nader verwerkt. Hiermee blijft college naar eigen zeggen binnen de financiële kaders die de raad voor deze onderzoeken heeft gesteld.
In het tweede kwartaal van dit jaar zegt het college een raadsvoorstel toe met de vraag om een besluit te nemen over de huisvestingslocatie van de IJsselkogge. Dit zal vervolgd worden met een nadere uitwerking van de gekozen locatie qua begroting en dekking. Verantwoordelijk wethouder gaf recent aan dat er een uitwijklocatie is om de IJsselkogge tijdelijk te stallen. Over het waar en hoe wilde hij geen woord kwijt.
Volgend kwartaal wordt een definitief go-no-go besluit genomen. De tijd dringt maar het proces duurt onverminderd voort.

Zie ook:

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x