Einde Ruimte voor de Rivier IJsseldelta in zicht

Einde Ruimte voor de Rivier IJsseldelta in zicht

Nieuws 0 Comment

Eerste ronde ondertekening teruggaaf objecten voltooid

Zeventien jaar geleden kwamen in Den Haag voor het eerst maatregelen ter sprake in het kader van Ruimte voor de Rivier. Ook bij Kampen waar plannen gesmeed werden bij gemeente en provincie. Als één van de laatste projecten in het land nadert nu de voltooiing van het veelomvattende en ingrijpende project in de regio IJsseldelta. In een eerste ronde ondertekenden betrokken partijen de officiële teruggaaf van land en kunstwerken.

Objecten
Voor de IJsseldelta werd begin deze eeuw besloten tot het aanleggen van een hoogwatergeul. Dat heeft geresulteerd in het Reevediep en een compleet op zijn kop gezet landschap. Er zijn boeren uitgekocht, nieuwe natuur aangelegd langs het nieuwe water, wegen verlegd en nieuwe objecten aangelegd. Zo is gemeente Kampen twee bruggen rijker geworden, merkte wethouder Holtland op. Maar ook de deels verlegde Kamperstraatweg gaat over van provincie naar gemeente. Voor de toename van de beheerkosten voor de gemeente, klopt Holtland nog een keer aan bij gedeputeerde Boerman, merkte de wethouder op met een knipoog.
Deze donderdagmiddag werden er 10 objecten aan 4 partners overgedragen en in april volgen nog 20 objecten aan 6 partners. Namens Isaladelta leidde project manager Cor Beekmans de sessie. Vorig jaar lichtte hij aan Kamper Nieuws de duurzaamheidsaspecten van de Reevesluis toe (zie onderaan). Van de funderingswerkzaamheden maakte Kamper Nieuws destijds een exclusieve fotoreportage.

Wethouder Holtland (links) ondertekent de benodigde documenten.

Partners
Het project is uitgevoerd door de aannemerscombinatie IsalaDelta. Namens opdrachtgever Rijkswaterstaat (RWS) en betreffende partners werden de documenten door bestuurders ondertekend. Staatsbosbeheer wordt verantwoordelijk voor de ’natuurinrichting’ oftewel de natuurgronden langs het Reevediep inclusief de ’plasdrasgebieden’. Gemeente Kampen krijgt het beheer over de Kamperstraatweg en de Nieuwendijkbrug en Provincie Overijssel over het deel van de nieuwe vaargeul tussen IJssel en Kamperstraatweg. RWS Oost Nederland krijgt het inlaatwerk en Margot van Staveren was blij met haar zoveelste inlaatwerk als bijdrage aan veiligheid.
Op 22 april wordt het gebied feestelijk opengesteld voor publiek. Eén van de protesten tegen projectonderdelen loopt dan ook ten einde. Afgelopen week zou de Raad van State uitspraak doen over de doorvaarbaarheid maar dat is met zes weken uitgesteld. Met het doorbreken van de C-kering enkele weken geleden stroomt het water al wel echt van IJssel naar Drontermeer.

Zie ook:
Reevesluis bij nader inzien duurzaam
Voorbereidingen doorgaande vaarverbinding Reevediep op tijd gereed
Funderingswerkzaamheden Reevesluis (fotoreportage)

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op

Back to Top