Alle fracties gaan mee met eerste optie informateur nieuwe coalitie

Alle fracties gaan mee met eerste optie informateur nieuwe coalitie

Gemeente, Nieuws, Politiek 0 Comment

Remmelt de Boer licht tijdens openbare zitting keuze toe voor CU-GBK-GL-CDA

Onder grote belangstelling is gisteravond in de raadzaal het verslag besproken dat informateur Remmelt de Boer heeft opgesteld. Hij is tot de conclusie gekomen dat een coalitie van ChristenUnie, GBK, GroenLinks en CDA voldoet aan de opdracht om te komen tot een ”stabiele” coalitie die recht doet aan de ”diversiteit van de Kamper samenleving”. De fractievoorzitters wierpen nog diverse vragen op maar stemden uiteindelijk wel in. Over tijdsduur en informateur wilde of kon kartrekker Jan Willem Schutte (CU) nog niets zeggen.

Open sfeer
Op verzoek van het GBK werd het verslag van de informateur in een openbare zitting besproken. De Boer gaf aan dat wanneer dit niet het geval was geweest, hijzelf dat voorgesteld zou hebben. Hij benadrukte zonder last of ruggespraak gehandeld te hebben en in een gelijk speelveld. Vooraf had hij geen contact gehad met fractievoorzitter Schutte met wie hij zijn CU-lidmaatschap deelt. Vanwege de openbare zitting sprak voorzitter en burgemeester Koelewijn van een historische vergadering. Zelf is Koelewijn momenteel als informateur in buurgemeente Oldebroek aan de slag, waar het open karakter van het verkennen nog verder doorgevoerd is (zie onderaan). De opdracht die De Boer van Schutte gekregen had, benadrukte dat de nieuwe coalitie stabiel en betrouwbaar dient te zijn. Bovendien moet de verkiezingsuitslag recht worden gedaan alsmede de diversiteit van de Kamper samenleving. Alle aanwezigen konden zich vinden in een ”motorblok” van CU, GBK en GL. In tegenstelling tot de overduidelijke winnaars GBK en GL, ziet de CU haar stemmenwinst niet vertaald in meer zetels maar meer stemmen heeft de partij in Kampen (en elders) zeker binnen gesleept.

Vierde partij
De discussie spitste zich toe op de keuze van De Boer voor het CDA als vierde partij om de coalitie aan een (ruime) meerderheid te helpen. Het antwoord van de informateur was duidelijk: Ondanks haar verlies, is het CDA in Kampen nog altijd de derde partij in grootte. Daarnaast is zij sterk vertegenwoordigd in de kernen wat recht doet aan de gehele gemeente. Na afloop gaf CDA-fractievoorzitter Meijering aan dat zijn partij in ’s-Heerenbroek zelfs de ”absolute meerderheid” heeft behaald. SGP-fractievoorzitter Spaan gaf De Boer fijntjes te kennen dat zijn partij in de kernen zeer goed scoort. De SGP en de VVD blijven in de ”achtervang” mocht er met de voorgestelde coalitie iets mis lopen. De in de politieke arena teruggekeerde PvdA-fractievoorzitster Tabak verweerde zich het stevigst. Zij wees erop dat met SGP en VVD de oude coalitie weer zou herrijzen. Janita Tabak deelde meerdere verbale speldenprikjes uit aan De Boer maar die prikte evengoed terug. Hij raakte ”gebiologeerd door de dromen van Tabak” die voorziet hoe CU en ”grootste verliezer” CDA ”elkaars hand vasthouden” op thema’s als de zondagsrust en Reeve c.q. het grondbedrijf.

Remmelt de Boer en Jan Goedegebure praten na over het voorstel tot coalitie.

Voortvarendheid
Informateur De Boer raadde de partijen ten zeerste aan voortvarend te werk te gaan want ”de tijd vliegt”. Dit riep bij menigeen vragen op evenals wat er moet gebeuren als het formatieproces mis loopt. Opvallend was het onbenoemd laten van breekpunten door alle partijen. De Boer verklaarde dat dat voortkwam uit de grote programmatische overeenstemming. Dat had hij begrepen uit de verkiezingsprogramma’s waarin de thema’s ”heel breed benaderd werden”. Het tegenstribbelen van sommige fracties over het feit dat de GBK aan de slag zou moeten met een door haarzelf weggestemde begroting wuifde hij weg. De begroting was aangenomen vorig jaar, punt. Schutte gaf tenslotte aan dat hij nog geen formateur en tijdspad voor ogen heeft maar wel deze week al aan de slag wil. Voorlopig gaat hij uit van een gebruikelijke duur van twee maanden. En als de formatiebesprekingen mislopen, een vraag waarnaar meerdere fracties benieuwd waren, gaat hij in nieuw overleg met de negen Kamper partijen. Partijen buiten de coalitie zullen zeker ook hun inbreng mogen hebben maar precieze procesafspraken volgen nog. Op basis van de verkenning van Remmelt de Boer nodigde hij CU, GBK, GL en CDA uit voor formatiebesprekingen. Laten we dit openbare verslag van de openbare zitting eindigen met de openingszin van GL-fractievoorzitster Nieke Jansen: ”De informateur heeft geluisterd, gelezen en gesproken. Dank voor zijn werk.”

Zie ook:
Geen onvolkomenheden bij stembusgang en informateur benoemd
Uitslag verkiezingen gemeenteraad Kampen volgt landelijke trend
Alle raadspartijen doen hun zegje bij nieuwe aanpak (Locourant)

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op

Back to Top