Ook Roggebotsluis heeft nu een vispassage

Ook Roggebotsluis heeft nu een vispassage

Natuur, Nieuws, Regionaal 0 Comment

Steeds meer belemmeringen voor vissen worden opgelost

In navolging van het Reevesluiscomplex heeft nu ook het gemaal Roggebot een nieuwe vispassage. Meer en meer blokkades voor vissen om te migreren worden zo opgelost. Rijkswaterstaat heeft samen met het waterschap de vispassage gerealiseerd, in lijn met de Kaderrichtljn Water. Vissen kunnen nu desgewenst ’migreren’ vanuit de als belangrijk aangemerkte wateren Middenwetering en Vossemeer.

Vismigratie
”Vis moet kunnen zwemmen” stelt Sportvisserij Nederland. Een gezond leefmilieu met voldoende paai-, opgroei-, voedsel- en overwinteringsgebieden is van levensbelang voor vissen. En minstens zo belangrijk is dat vissen ongehinderd heen en weer kunnen zwemmen tussen gebieden: vismigratie.
Stroomopwaartse was dit bij Roggebot tot nu toe alleen mogelijk via de inlaat van het gemaal. Stroomafwaartse vismigratie werd gehinderd. Om die reden is het gemaal aangepast en uitgebreid met een zogenaamde lokstroompomp om vissen naar de passage te leiden. Hierdoor is het gemaal vispasseerbaar gemaakt en vormt het geen obstakel meer voor vissen om te migreren.

Leefomstandigheden
Gemaal Roggebot bemaalt het Uitwateringskanaal/Middenwetering vanuit Kampen naar het Vossemeer. Zo verzorgt het de afvoer van (overtollig) water uit het landelijk gebied en uit een gedeelte van het stedelijk gebied van Kampen. Beide wateren zijn aangewezen als belangrijk water binnen de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).
De Middenwetering wordt daarom heringericht en het gemaal vispasseerbaar gemaakt. Vismigratie was tot voor kort onvoldoende voor de aal, de snoek, de zeelt en voor de kleine en grote modderkruiper. Om de leefomstandigheden te verbeteren, zijn en worden vanuit deze richtlijn veel maatregelen uitgevoerd zoals vispassages, visvriendelijke gemalen en habitatmaatregelen. Voor verbetering van de leefomgeving worden bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers en paaiplaatsen aangelegd.

Opening van nieuwe vispassage bij gemaal Roggebot door Marije Bosscher (RWS) en Hans Pereboom (WDODelta).

Samenwerking
Hans Pereboom (foto) is lid van het dagelijks bestuur van waterschap vertelt: „Vanuit onze Watervisie willen we het versterken van biodiversiteit nadrukkelijk in ons werk betrekken. Waar mogelijk graag met partners en daarvan is deze samenwerking met Rijkswaterstaat een mooi voorbeeld.”
Directeur Bedrijfsvoering Rijkswaterstaat, Marije Bosscher (foto), vult aan: „Hoe mooi is het dat ecologen met elkaar ervaringen uitwisselen en dat er steeds meer kennis is en ook meer oplossingen komen voor het vismigratieprobleem. Deze verbinding is van groot belang voor de vismigratie en het overleven van vispopulaties op groter schaalniveau.”
Gemaal Roggebot nam in 1992 de bemaling over van gemaal Broeken en Maten uit 1855. Tegenwoordig is er aandacht voor het belang om de kwaliteit van visverbindingen te verbeteren, laten nieuwe projecten als in het Reevediep en op Kampereiland zien.

Zie ook:
Reevesluiscomplex officieel geopend door minister (okt. 2021)
Waterschap vernieuwt drie gemalen op Kampereiland (dec. 2019)

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x