Nieuwe coalitie waterschap zet in op duurzaamheid

Nieuwe coalitie waterschap zet in op duurzaamheid

Nieuws, Politiek 0 Comment

Dagelijks bestuur WDODelta continueert huidig beleid

Onder de titel ’Samen duurzaam verder’ heeft het nieuwe dagelijkse bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een coalitieakkoord gesloten. De coalitie zet het huidige beleid grotendeels voort. Wel legt ze extra accenten op samenwerking, klimaatadaptatie, participatie, educatie en agrarisch waterbeheer.

Samenwerking
De nieuwe coalitie wordt gevormd door vijf partijen, te weten Water Natuurlijk, VVD, Ongebouwd, Bedrijven en ChristenUnie. In hun akkoord spreken ze de wens uit om intensiever samen te werken door partners, bewoners en bestuur vroegtijdig te betrekken bij plannen en projecten.
Daarnaast wil het waterschap met toenemende communicatie en educatie het bewustzijn vergroten over de belangrijke rol van water bij klimaateffecten. Er wordt naar gestreefd om de ambities op een zo doelmatig mogelijke manier waar te maken.

De coalitie wil aan de slag met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Maatschappelijke participatie
In het coalitieakkoord is vast gelegd dat het waterschap meer ruimte geeft aan initiatieven vanuit de samenleving. In veel projecten wordt ”een grote meerwaarde bij participatie” gezien waarvan de overtuiging is dat ”dit vaak tot betere resultaten leidt”.
Ook zou het aansluiten bij ”de wens van inwoners, ondernemers en andere partners om invloed te hebben”.

Klimaatverandering
WDODelta geeft hoge prioriteit aan de aanpak van problemen door klimaatverandering zoals wateroverlast, hittestress en overstromingen. Daarbij wordt specifieke aandacht gegeven aan het stedelijk gebied. Daar wordt in kaart gebracht wat nodig is en het waterschap zal hierin duidelijke keuzes maken.
Wat de eigen organisatie betreft zal het waterschap in 2025 energieneutraal werken door energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Circulariteit heeft ook de aandacht.

WDODelta geeft hoge prioriteit aan klimaatverandering.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
De coalitie wil een economisch sterke en duurzame landbouw realiseren met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Samen met het waterschap pakt de agrarische sector binnen het DAW knelpunten aan, zoals waterverontreiniging door mest en waterstanden die niet optimaal zijn.
De DAW-financiering wordt verlengd, als het aan de coalitie ligt.

Dagelijks bestuur
Deze week besluit het algemeen bestuur over de kandidaten voor het dagelijks bestuur: Marion Wichard, (Water Natuurlijk, Kampen), Hans Wijnen (VVD, Zwolle), Hans Pereboom (Ongebouwd, Basse), Breun Breunissen (Bedrijven, Raalte) en Herman Odink (ChristenUnie, Nieuwleusen).
De portefeuilleverdeling wordt later bekend.

Zie ook:
Coalitieakkoord
Erfgoed krijgt meer aandacht bij waterschap (video)
Waterschapslasten stijgen volgend jaar 1 tot 6,2%

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x